Kosten en behandelperiode

Valt de revalidatiebehandeling van mijn kind in het basispakket van mijn zorgverzekering?
Ja, revalidatiezorg valt onder het basispakket van uw zorgverzekering, als ‘medisch specialistische revalidatie’. Alleen met een verwijzing van een arts, wordt de zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd er wel rekening mee dat uw eigen risico van toepassing is op uw basisverzekering.* 
Basalt heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als u een buitenlandse verzekering heeft, neem dan contact op met het medisch secretariaat. Wij vragen dan toestemming aan uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar wordt het eigen risico van uw verzekering niet aangesproken. 

Hoe wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering?
Voor de zorgverzekering duurt een behandelperiode maximaal 120 dagen. Hierbij registreert Basalt welke activiteiten zij verricht om een diagnose vast te stellen en/of de aandoening van uw kind te behandelen. Binnen deze vastgestelde periode zijn de meeste behandelingen afgerond, waarna wij de kosten bij uw zorgverzekeraar declareren. Duurt de behandeling van uw kind langer, dan wordt administratief nog een keer een behandelperiode van maximaal 120 dagen gestart. Na deze periode dienen wij opnieuw een declaratie in bij uw zorgverzekeraar. Dit kan alleen als er nog een behandelindicatie is. De behandelindicatie vervalt als de revalidatiedoelen zijn behaald of niet haalbaar blijken. Uw verzekeraar vergoedt geen behandelingen bij Basalt als de indicatie voor revalidatie is afgelopen.

Hoe worden facturen berekend?
U krijgt niet na afloop van elke afspraak van uw zoon of dochter een factuur. U krijgt een factuur voor een bepaalde periode, onafhankelijk van hoeveel afspraken er in die periode hebben plaatsgevonden. Normaal duurt zo’n periode 120 dagen, tenzij uw kind 42 dagen achtereen geen afspraken heeft gehad. Dan ontvangt u eerder de rekening. Het kan zo zijn dat er in een periode maar één keer een afspraak heeft plaatsgevonden. Als uw kind een jaar aaneengesloten in behandeling bent, ontvangt u dus drie keer een rekening, elke keer na 120 dagen. In principe sturen wij de rekening naar uw zorgverzekeraar. Let op: de zorgverzekeraar hanteert bepaalde schalen voor de berekening van zorgkosten. Bijvoorbeeld een schaal van 0 tot 4 uur zorg en van 4 tot 9 uur zorg. Voor elke schaal wordt een vast bedrag gerekend. Als u een uur op gesprek geweest bent, betaalt u dus hetzelfde als dat u 4 uur zorg zou hebben ontvangen. Hierbij geldt trouwens dat uren van revalidatieartsen zwaarder wegen dan uren van therapeuten. Als u in werkelijkheid een gesprek van een uur met een revalidatiearts heeft gehad, wordt er door de zorgverzekeraar 2,9 uur berekend.

Mijn zoon of dochter heeft 40 minuten therapie gehad en ik zie dat jullie een nota sturen van 50 minuten. Hoe zit dit?
Voor revalidatie is landelijk afgesproken dat zowel de ‘directe’ als de ‘indirecte’ behandeltijd wordt gedeclareerd. ‘Directe tijd’ is de tijd die de behandelaar rechtstreeks aan uw kind besteedt, zoals tijdens een behandeling of bij telefonisch contact. ‘Indirecte tijd’ is tijd die aan uw behandeling wordt besteed terwijl uw kind zelf niet aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, planning, overleg en verslaglegging. Deze indirecte tijd wordt ook meegerekend in de behandeltijd. Zowel de directe als de indirecte tijd die aan de revalidatie van uw zoon of dochter besteed wordt, wordt zorgvuldig geregistreerd door uw behandelaars.

Hoe wordt de prijs van de revalidatiebehandeling bepaald?
Basalt gebruikt, net als alle andere revalidatiecentra in Nederland, Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke behandeling bij de zorgvraag hoort. Er zijn voor alle mogelijke aandoeningen DBC’s, met elk een eigen prijs. Deze prijs is gebaseerd op de zorgactiviteiten die gemiddeld nodig zijn voor diagnose en/of behandeling. Basalt rekent dus een vast bedrag voor de kosten van de revalidatiebehandeling van uw zoon of dochter. Wij declareren deze kosten bij uw zorgverzekering.

Wat kost de revalidatiebehandeling?
Pas als de diagnose en de inhoud van het behandelprogramma bekend zijn, kan de hierbij behorende prijs worden bepaald. Een indicatie hiervan vindt u op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg of in deze tarieventabel 2023.

Ik heb geen zorgverzekering, wat nu?
Wanneer u niet verzekerd bent, dan brengen wij het wettelijke maximumtarief voor de behandeling van uw kind bij u in rekening. U vindt deze op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt deze tarieven jaarlijks vast.

Ik heb geen Nederlandse zorgverzekering, wat nu?
Laat dit z.s.m. schriftelijk of telefonisch weten bij uw aanmelding zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden. Als u niet verzekerd bent, dient u een bankgarantie af te geven, zodat Basalt een reservering van de kosten, het wettelijke maximumtarief, kan maken. U vindt de maximum tarieven op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt deze tarieven jaarlijks vast.

Ik heb wel een buitenlandse zorgverzekering.
Informeer bij uw zorgverzekering naar de voorwaarden en vergoedingen van revalidatie. Wij vragen na bevestiging van uw zorgverzekeraar altijd een garantieverklaring op voor een behandeling. Geeft u a.u.b. bij uw aanmelding alle gegevens door van uw zorgverzekeraar.

Wanneer eindigt de behandeling?
In overleg met u stelt de revalidatiearts een behandelprogramma vast. Als de behandeldoelen van uw kind zijn behaald, niet haalbaar blijken of u zegt te vaak een afspraak voor uw zoon of dochter af, dan wordt de behandeling bij Basalt afgerond. De behandelindicatie vervalt waarna uw zorgverzekeraar geen behandelingen meer bij Basalt mag vergoeden. U hoort tijdig van uw revalidatiearts wanneer de einddatum is. Ook wordt dan met u afgesproken of er nog een vervolgbehandeling buiten ons revalidatiecentrum nodig is. Meestal gaat het om fysiotherapie of wordt uw kind terugverwezen naar de huisarts.