Basalt Leiden

Wassenaarseweg 501
2333 AL Leiden

Receptie 071 5 195 195

Medisch secretariaat (voor afspraken met de revalidatiearts en vragen over patiëntenportaal)
Medisch secretariaat Hart/Long/Onco/Covid: 071 – 5 195 300
Medisch secretariaat Neuro/ortho/pijn: 071- 5195 250
Medisch secretariaat/Inschrijfbureau Kinderen: 071- 5195 270* 
*voor afspraken met de revalidatiearts kies eerst 1 ‘afspraak Kinderrevalidatie’ en daarna 1 'artsenafspraak',
 voor een vraag over het patiëntenportaal kies eerst 1: 'afspraak Kinderrevalidatie' en daarna 3 'patiëntenportaal'

Afspraken-/ inschrijfbureau (voor inschrijving en afspraken met behandelaars)
Volwassenen: hart/long/onco/post-Covid: 071 – 5 195 300
Neuro/ortho: 071-5195 270
Pijn: 071 – 5 195 270
Kinderen: 071- 5195 270