Werken bij

Opleidingsplaatsen revalidatieartsen

Basalt biedt samen met het LUMC de opleiding tot revalidatiearts aan. Voor deze opleidingsplaatsen geldt een sollicitatieprocedure

Opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen

Basalt heeft de erkenning voor opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog. Voor deze opleidingsplaatsen geldt een sollicitatieprocedure.

Stages voor artsen in opleiding en specialisten, therapeutische en ondersteunende beroepen

Basalt krijgt geregeld aanvragen van zorgprofessionals om mee te lopen en ervaring op te doen. Aanvragen voor alle vormen van stagelopen (van een middagje meekijken door een specialist (ouderengeneeskunde, kindergeneeskunde) tot een keuze coschap) kunnen worden ingediend per e-mail leerhuis@basaltrevalidatie.nl.

Stageplaatsen beroepsopleidingen

Basalt biedt studenten en leerlingen stagemogelijkheden aan op verschillende plaatsen binnen de organisatie. Per jaar biedt Basalt aan ongeveer 150 leerlingen en stagiaires een stageplaats. Wij werken met vaste contacten met bepaalde scholen en opleidingsinstituten (MBO en HBO). Stageplaatsen worden rechtstreeks tussen school en de betreffende afdeling geregeld.  Wij hebben helaas geen ruimte om meer stagiaires te begeleiden. Het sturen van een open sollicitatiebrief is dan ook niet gewenst.  Lees meer

Ondersteuning scripties of onderzoek

Basalt krijgt regelmatig het verzoek studenten te ondersteunen bij het schrijven van scripties of het doen van onderzoek. Rekening houdend met de belasting van de medewerkers en patiënten bekijken we elke aanvraag nauwkeurig. Een e-mail met een duidelijke vraagstelling stuur je naar leerhuis@basaltrevalidatie.nl . Algemene informatie vind je in onze informatiebladen. Deze zijn te vinden op onze website, onder andere onder de verschillende diagnoses.

Onze medewerkers als docent

Bij verschillende opleidings- en zorginstellingen in de regio verzorgen onze medewerkers regelmatig cursussen, informatiebijeenkomsten en gastlessen, zo ook voor huisartsen en eerstelijns fysiotherapeuten.
Verschillende medewerkers van Basalt zijn naast behandelaar ook docent aan een HBO- opleiding. Aanvragen voor dergelijke voordrachten en lessen, bijvoorbeeld ook voor symposia en netwerkbijeenkomsten lopen via leerhuis@basaltrevalidatie.nl

Basalt biedt studenten en leerlingen stagemogelijkheden aan op verschillende locaties en afdelingen binnen de organisatie. Wij werken veel met vaste contacten met bepaalde scholen en opleidingsinstituten. Vraag dus altijd eerst bij het stagebureau van je opleiding of er afspraken zijn met Basalt. Wij hebben helaas geen ruimte om meer stagiaires te begeleiden dan afgesproken met de scholen. Vaste stageplekken zijn mogelijk voor de volgende opleidingen:
 

 • Orthopedagogiek
 • Oriëntatiestage eerstejaars Geneeskundestudenten
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Maatschappelijk werk
 • Diëtetiek
 • Verpleegkundige
 • Facility management
 • Bewegingsagoog
 • Maatschappelijke zorg / SPW
 • Administratief medewerker
 • Technisch medewerker
 • Facilitair medewerker
 • Coschappen, keuzestages voor geneeskunde

Vergoeding
Een MBO- of HBO-stagiair voor wie de stage een verplicht onderdeel van de opleiding is, heeft recht op een stagevergoeding, mits de stage minstens 144 uur per studiejaar duurt. Deze vergoeding bedraagt € 330,00 per maand, bij een fulltime stage (36 uur).

Stageverzoek indienen
Vraag eerst bij het stagebureau van je opleiding of er afspraken zijn met Basalt. Stageverzoeken kun je mailen naar stage@basaltrevalidatie.nl. Vermeld bij een verzoek om een stageplaats altijd het onderwerp en eventuele opdrachten en taken, de begin- en einddatum van de stage, het aantal beschikbare uren en dagen per week, je motivatie en een curriculum vitae.

Met vragen kun je contact opnemen met het Leerhuis, telefoon 070-35933534.