Volwassenen


Revalidatiebehandeling

 

Screening en advies

 • Afasie is een taalstoornis die vaak voorkomt na hersenletsel, zoals een hersenbloeding of een herseninfarct. Afasie kan uw leven ingrijpend veranderen: de communicatie met anderen is ineens beperkt. U kunt moeite hebben met spreken, begrijpen wat er wordt gezegd, schrijven, lezen en non-verbale communicatie. Afasie is bij iedereen anders en wordt door iedereen ook anders ervaren. Hierdoor verschilt de behoefte aan behandeling en ondersteuning in het dagelijks leven.

  Afasieteam
  Ons afasieteam is ervaren en deskundig in diagnostiek en behandeling na hersenletsel. Het team onderzoekt de gevolgen van het hersenletsel op uw communicatie en vormt een advies over de beste behandeling. Wij delen de bevindingen met u, uw partner en eventueel uw logopedist.

  Locatie: Leiden

 • Met een uitgebreide (jaarlijkse) controle bij Basalt helpen wij u om een actueel beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand en te inventariseren of u ondersteuning nodig heeft (van Basalt of elders). U kunt vragen stellen en/ of advies ontvangen. Op die manier pakt u eventuele problemen in een vroeg stadium aan.

  Wat houdt de controle in?
  Gedurende één dag heeft u afspraken met verschillende behandelaren. De revalidatiearts, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker en de diëtist hebben ieder vanuit zijn of haar expertise een gesprek met u en verrichten zo nodig lichamelijk onderzoek. Op indicatie spreekt ook de logopediste met u. Op deze manier wordt uw algehele functioneren goed in kaart gebracht.

  De uitslag
  De volgende dag neemt uw revalidatiearts contact met u op om een terugkoppeling te geven en met u het eventuele behandelplan te bespreken. Dit kan inhouden dat er verdere begeleiding nodig is, bij u in de buurt of  in het revalidatiecentrum. Het kan ook zijn dat er op dit moment geen behandeling nodig is en dat we u over 1 of 2 jaar opnieuw uitnodigen voor een controle.

  Locatie: Leiden
   

 • Het doel van een gangbeeldanalyse is goed inzicht te krijgen in hoe uw spieren en gewrichten samenwerken tijdens het lopen en op welke manier dit te verbeteren is.

  Onderdelen van de analyse
  De gangbeeldanalyse bestaat uit één of meerdere van deze onderdelen:
  • lichamelijk onderzoek
  • filmregistratie
  • EMG (elektromyogram)

  Welke onderdelen voor u van belang zijn, vertelt de revalidatiearts of de behandelaar tijdens het intakegesprek. Het onderzoek duurt tussen de twee en drie uur.

  Uitslag van het onderzoek
  De bewegingstechnoloog, fysiotherapeut en revalidatiearts analyseren de verkregen gegevens en vormen gezamenlijk een advies.

  Locatie: Leiden en Delft

 • Voor het merendeel van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is (weer) aan het werk gaan een hoofddoel. Een baan zorgt voor structuur, inkomen, zelfstandigheid en sociale contacten, je betrokken voelen bij de maatschappij. De overgang van een opleiding naar werk is vaak lastig. Ook na eerdere werkervaring lukt het vinden en behouden van een (nieuwe) baan, die aansluit bij actuele mogelijkheden, voor veel mensen met NAH niet.

  Onze zogenaamde 'Participatiemeter' inventariseert de wensen en mogelijkheden van (jong)volwassenen (18-50 jaar) met betrekking tot werk. Er is een intern traject voor patiënten die bij Basalt in behandeling zijn. Voor mensen die niet in revalidatiebehandeling zijn bij Basalt kan de Participatiemeter ook worden ingezet. De verwijzer, bijvoorbeeld een re-integratiebureau, gemeente, letselschadebureau of het UWV kunnen een patiënt aanmelden voor het spreekuur.

  Locatie: Den Haag
   


 • ZitAdviesTeam
   

  Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel is zitten erg belangrijk. Goed zitten verruimt uw mogelijkheden. Verkeerd zitten kan leiden tot pijn en beperking. Verschillende zithoudingen aannemen is voor rolstoelgebruikers vaak niet mogelijk. We zoeken samen met u naar een optimale zit, dat wil zeggen: goede zithouding, goede zitdrukverdeling, juiste uitgangspositie voor het doen van activiteiten en goede zitondersteuning. Deze is voor iedereen anders.

  Wat is het zitadviesteam?
  Na een uitgebreide analyse geeft het zitadviesteam u advies over uw optimale zit. In een kort behandeltraject toetsen we hoe het advies voor u werkt en scherpen we dat eventueel aan. We kunnen verschillende materialen en hulpmiddelen uitproberen en voorzieningen aanvragen.

  Hoe werkt het zitadviesteam?
  De revalidatiearts van het zitadviesteam inventariseert tijdens een eerste consult uw zitproblemen, wensen en behoeften. Deze arts stelt ook de indicatie of u in aanmerking komt voor een analyse door het zitadviesteam. De analyse van het zitadviesteam duurt twee uur en bestaat uit:
  • lichamelijk onderzoek
  • inspectie van de huid
  • analyse van de zithouding in de rolstoel en op de behandelbank
  • drukmeting voor het inzichtelijk maken van de drukbelasting op het zitvlak
  • evaluatie en advies over het vervolgtraject

  Aanmelden
  U kunt uitsluitend met een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of revalidatiearts bij ons terecht.

  Locatie:
  Den Haag
  Vrederustlaan 180

   

 • Patiënten met aanhoudende pijnklachten aan het bewegingsapparaat kunnen met een verwijzing van de huisarts of de specialist terecht bij het Chronische Pijn Advies Centrum (CPAC) van Basalt voor een behandeladvies.

  Tijdens uw consult met een gespecialiseerde manueel therapeut die onder supervisie van een revalidatiearts werkt, krijgt u inzicht in wat chronische pijn is, een diagnose en ontvangt u een advies over de juiste behandeling. Omdat aanhoudende pijn complex is zal de therapeut uw klachten en belangrijke factoren in kaart brengen. Dit vormt de basis voor het vervolgtraject. Afhankelijk van de diagnose vindt de behandeling plaats bij een fysiotherapeut of een therapeut uit het Netwerk Chronische Pijn in de buurt, of bij Basalt waar een multidisciplinair team van behandelaars zich buigt over uw behandeling.

  Wij streven ernaar u binnen vier weken te voorzien van een advies. U kunt terecht bij het Chronische Pijn Advies Centrum op onze locaties in Delft en Alphen a/d Rijn.

  Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met uw huisarts voor een verwijzing via Zorgdomein.

  Meer informatie over het Chronische Pijn Adviescentrum vindt u in deze video of in deze folder.

  Meer informatie over chronische pijn vindt u op de website van retrainpain.