Oncologische revalidatie

Als u behandeld bent voor kanker, betekent het vaak niet dat alles meteen weer bij het oude is. Veel mensen hebben als gevolg van kanker of de  behandeling ervan nog te kampen met bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, emotionele problemen en problemen met het oppakken van dagelijkse activiteiten zoals huishouden en werk. Dan is een gespecialiseerde behandeling bij Basalt zinvol.

Revalidatie houdt in dat u met de verschillende gevolgen van uw kanker(behandeling) geholpen wordt. Op fysiek, psychisch én sociaal gebied. U krijgt hiervoor begeleiding van een gespecialiseerd team van behandelaren. 

Het behandelteam bestaat uit:

een revalidatiearts 
fysiotherapeut 
ergotherapeut
psycholoog 
maatschappelijk werker
bewegingsagoog 
Een diëtist, logopedist of seksuoloog kunnen ook worden ingeschakeld. De behandelaren stemmen uw behandeling geregeld met elkaar af, om het beste resultaat met u te behalen.
Samen met het team gaat u werken aan uw persoonlijke doelen, bijvoorbeeld:

optimaliseren van uw conditie
beter omgaan met beperkte energie
meer vertrouwen in uw lichaam krijgen
nieuw emotioneel evenwicht bereiken
(gedeeltelijke)hervatting van activiteiten in huis, werk of hobby

De behandeling bestaat uit fysieke groepstrainingen, groepsbehandelingen en soms individuele therapie. Daardoor is er veel gelegenheid voor lotgenotencontact. 

Wij helpen ook uw naasten
Vaak heeft kanker ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met hen met de veranderde situatie leert omgaan. In overleg met uw behandelaren zijn zij welkom tijdens de gesprekken.

Poliklinische revalidatie
Poliklinische revalidatie houdt in dat u één of meerdere keer per week naar het revalidatiecentrum komt voor therapie. 

Het programma duurt gemiddeld 12 tot 14 weken. Het programma is intensief en vraagt van u een beschikbaarheid van ongeveer drie dagdelen per week. Tijdens het programma is het onderbreken van het programma door een vakantie niet mogelijk. Vakantieplannen kunt u bespreken met de revalidatiearts. 

Na revalidatie is uw conditie verbeterd, u kunt beter omgaan met uw beperkte energie en u heeft weer vertrouwen in uw lichaam. Naar gelang uw situatie heeft u activiteiten in huis, werk of hobby hervat. 
Ex-patiënt René Stikvoort vertelt over zijn revalidatie. (Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt) 

Voor deelname heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. 
De behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. 

Basalt Revalidatie biedt Oncologische revalidatie aan op de locaties Leiden, Delft en Den Haag.

Medisch specialistische revalidatie onderscheidt zich van andere vormen van revalidatie (bijvoorbeeld in de eerstelijn) door het feit dat de behandelaren specialistische kennis hebben, de behandeling structureel met elkaar afstemmen en dat het team van behandelaren wordt aangestuurd door een medisch specialist. Onze behandelaren werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.