Verwijzers

We zijn laagdrempelig bereikbaar voor onze verwijzers. In de ziekenhuizen in de regio kunt u ons in consult vragen bij een patiënt u kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken voor intercollegiaal overleg.

Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
0172- 467 090m.msalphen@basaltrevalidatie.nl
Den Haag HagaZiekenhuis
Leyweg 275
070-210 4033med.sec.haga@basaltrevalidatie.nl
Den Haag Hand- en Polscentrum
Sportlaan 600
070- 210 7748HHPCMedSecretariaat@basaltrevalidatie.nl
Den Haag HMC Westeinde
Lijnbaan 32
088- 979 2758med.sec.srw@basaltrevalidatie.nl
Den Haag, hoofdlocatie
Vrederustlaan 180
070- 359 3500MedsecV_RCDH@basaltrevalidatie.nl
Gouda
Büchnerweg 1
0182-555 600MSGOUDA@basaltrevalidatie.nl
Delft
Reinier de Graafweg 1
015-2780 230medsecvu1.srd@basaltrevalidatie.nl
Leiden
Wassenaarseweg 501
071-5195 195baliekrvr@basaltrevalidatie.nl
Zoetermeer 
Brechtzijde 20
070-3593 401MSSRZ@basaltrevalidatie.nl


Verwijsformulieren

 

Verwijzen naar medisch specialistische revalidatie kan wanneer de patiënt een complexe hulpvraag heeft en u meent dat interdisciplinaire behandeling noodzakelijk is.

Basalt behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met:

 • achterstand in ontwikkeling
 • aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat
 • aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel die leiden tot beperkingen in het bewegingsvermogen
 • aandoeningen van hart en/of longen
 • aandoeningen van het centraal zenuwstelsel die leiden tot stoornissen en beperkingen in de communicatie, en/of cognitie en gedrag
 • chronische pijn van het bewegingsapparaat
 • vermoeidheid en beperkingen bij oncologische aandoeningen
 • beperkingen op het niveau van arbeidsparticipatie

Patiënten kunnen verwezen worden voor (poli)klinische revalidatie bij een hulpvraag op gebied van:

 • leeromgeving/ schooladvies
 • mobiliteit
 • zelfverzorging
 • communicatie
 • dagbesteding
 • relaties
 • cognitie en psychosociaal welbevinden
 • complexe vragen op het gebied van hulpmiddelen en woningaanpassingen

COVID-19 revalidatie

Klinische COVID-19 revalidatie: Den Haag, Leiden
Naast de reguliere post COVID-19 revalidatie, is in de kliniek in Den Haag ook een speciale geïsoleerde afdeling ingericht voor patiënten die nog positief testen op het coronavirus. Hierdoor kunnen deze patiënten na ziekenhuis- of IC-opname direct starten met hun herstel. Wilt u meer weten over het behandelprogramma? Lees dan:
uitgebreide informatie (behandelprogramma) klinische programma
- korte samenvatting klinische programma

Poliklinische COVID-19 revalidatie: Delft, Den Haag, Leiden
Het reguliere post COVID-19 behandelprogramma wordt aangeboden in Delft, Den Haag en Leiden. Bij patiënten met pre-existente chronische longaandoeningen en post COVID-19 klachten vindt poliklinische revalidatie plaats in Leiden. Bij patienten met ernstige post COVID-19 longafwijkingen (COVID associated lung disease, ofwel CALD) vindt poliklinische revalidatie plaats in Delft en Leiden. Meer informatie:
uitgebreide informatie (behandelprogramma) poliklinische programma
- korte samenvatting poliklinische programma

Orthopedische revalidatie

Locaties: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Delft, Gouda, Leiden, Zoetermeer

Het behandelteam Orthopedie behandelt mensen met orthopedische of traumatologische aandoeningen zoals beenamputatie, rugklachten en handletsel.

Basalt heeft een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van hand- en polsproblemen in Den Haag.

Kinderrevalidatie

Locaties: Den Haag, Leiden, Delft en Gouda

Belangrijkste doelgroepen zijn kinderen met:

 • cerebrale parese (CP),
 • ontwikkelingsproblematiek (o.a. ernstige meervoudige beperking (EMB)
 • neuromusculaire aandoeningen (NMA),
 • developmental coordination disorder (DCD),
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
 • chronische pijn/onbegrepen lichamelijke klachten en
 • gewrichtsaandoeningen

Jongerenpoli

Locaties: Leiden en Den Haag

Jongeren van 14 tot en met 25 jaar met een lichamelijke of cognitieve beperking, bieden we individuele of groepstherapie aan betreffende onderwerpen als:

 • Hoe vind ik werk als jongere met een beperking?
 • Hoe ga ik om met liefde, seksualiteit en vriendschap?
 • Hoe kan ik ondanks mijn beperking lekker actief zijn en blijven?
 • Hoe vind ik mijn weg in het woud van regelingen en wetten?
 • Hoe vraag ik bepaalde voorzieningen aan?
 • Hoe kan ik zoveel mogelijk zelfstandig wonen, werken en leven? Zodat ik mijn eigen beslissingen kan nemen?

Neurorevalidatie

Locaties:

 • Leiden (kliniek en polikliniek)
 • Alphen aan den Rijn (polikliniek)
 • Den Haag (kliniek en polikliniek)
 • Delft (polikliniek)
 • Zoetermeer (polikliniek)
 • Gouda (polikliniek)

Belangrijkste doelgroepen zijn patiënten met:

 • Multipele Sclerose (MS)
 • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
 • Neuro Musculaire Aandoeningen (NMA )
 • Parkinson
 • Dwarslaesie*
 • CVA
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

* In overeenstemming met regionale afspraken

Oncologische revalidatie

Locaties: Leiden, Den Haag en Delft

De behandeling is met name bedoeld voor patiënten die curatief zijn behandeld (m.a.w. genezen zijn en geen uitzaaiingen hebben).

Pijnrevalidatie

Locaties: Leiden, Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag | Vrederustlaan, Den Haag| Locatie HagaZiekenhuis, Den Haag| Locatie HMC Westeinde

De behandeling is bedoeld voor patiënten die langer dan 3 maanden kampen met de gevolgen van chronische pijn en geen verbetering ondervinden van een medische behandeling of therapie in de eerste lijn. Mensen met:

 • Aspecifieke rugklachten
 • Fibromyalgie
 • Nekklachten na een trauma (Whiplash)
 • A.N.S. = Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (RSI)
 • Chronische pijnklachten in botten, spieren en/of gewrichten.

Hartrevalidatie

Locaties:

 • Delft
 • Leiden
 • Alphen aan den Rijn
 • Zoetermeer

Belangrijkste doelgroepen, zijn patiënten

 • met hartklachten zoals angina pectoris.
 • die een hartinfarct hebben doorgemaakt.
 • met hartritmestoornissen.
 • met hartfalen.
 • met cardiomyopathie (aantasting van de hartspier).
 • die gedotterd zijn.
 • die een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan.
 • die een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben gekregen.
 • die een harttransplantatie hebben ondergaan.
 • die wachten op een hartoperatie.

Longrevalidatie

Locatie: Leiden

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen die vanwege een chronische longaandoening beperkt worden in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld door:

 • astma
 • COPD (chronische bronchitis of longemfyseem)
 • sarcoïdose
 • longfibrose
 • longkanker
 • een longtransplantatie
 • of voor mensen die zich voorbereiden op een longtransplantatie

Klinische revalidatie
De revalidatiearts, cardioloog of longarts stelt de indicatie, in afstemming met de verantwoordelijk medisch specialist van de revalidatiekliniek. Over het algemeen vindt de indicatiestelling plaats in het ziekenhuis.

Voor poliklinische revalidatie is verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. 

Voor longrevalidatie kan alleen de longarts verwijzen.


Klinische revalidatie

Voor klinische revalidatiebehandeling wordt de revalidatiearts in het ziekenhuis in consult gevraagd.

Verwijsformulier Kliniek Den Haag
Verwijsformulier Kliniek Leiden

Poliklinische revalidatie

Poliklinische patiënten kunt u aanmelden via Zorgdomein of door een verwijzing te sturen naar het medisch secretariaat, per post, fax of (beveiligde) e-mail. Voor de vestiging in Leiden vragen we u ook onderstaand verwijsformulier in te vullen.

Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Leiden
Verwijsformulier Longrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Hartrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Post COVID-19 revalidatie Leiden

Bent u patiënt?

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u door naar de revalidatiearts. Hij of zij beoordeelt wat u nodig heeft om zo goed mogelijk te herstellen. Dit kan een revalidatietraject zijn bij Basalt, maar onze artsen hebben ook buiten Basalt een groot netwerk in de revalidatie. Zo betrekken zij onder meer andere medisch specialisten in ziekenhuizen, 1e lijns behandelaars, huisartsen en zorg en welzijnsinstellingen om de optimale route te bepalen voor uw herstel.


Vanwege het coronavirus zijn er op dit moment geen (netwerk)bijeenkomsten.