Afspraak afzeggen


Een afspraak afzeggen

Afspraak afzeggen
In het belang van de behandeling verwachten we dat uw kind er is volgens afspraak. Wij vragen u een afspraak alleen te annuleren met een zeer dringende reden, zo spoedig mogelijk nadat dit voor uzelf bekend is en minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak. Voor afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, sturen wij een factuur van € 55,-. Als het u bij herhaling niet lukt om geplande afspraken na te komen, dan heeft dat effect op de revalidatie van uw kind en neemt de arts contact met u op.

Heeft u een vraag over een 'wegblijf' factuur voor een bepaalde afspraak, neem dan contact op met de behandelaar/ arts waarmee u die afspraak had.

Een afspraak afzeggen of wijzigen kan per telefoon of aan de balie. Als u, vanwege een beperking, niet kunt bellen, kunt u mailen naar info@basaltrevalidatie, met vermelding van uw naam, geboortedatum en met wie en waar u de afspraak heeft. Schrijf bij de onderwerpregel: ‘Ik kan niet bellen.’ 

U vindt onze telefoonnummers onder Contact.