Wat is Medisch Specialistische Kinderrevalidatie?

Medisch specialistische kinderrevalidatie is bedoeld voor kinderen die op motorisch gebied en/of bij leervaardigheden een andere ontwikkeling doormaken dan leeftijdsgenoten. Dit kan een gevolg zijn van een chronische ziekte (een ziekte die niet over gaat), ongeval of ziekte die er sinds de geboorte al is. Hierdoor kunnen kinderen bijvoorbeeld milde of meer ernstige problemen hebben met zelfstandig lopen, spelen, eten, aan- en uitkleden, leren of sporten.

Het doel van de revalidatie is om samen met ouders/verzorgers de ontwikkeling van een kind te stimuleren, zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en daar zo goed mogelijk gebruik van te maken. Zo kan elk kind zo zelfstandig mogelijk zijn en met van alles meedoen, thuis, op school en met hobby’s en sporten.

Wij bieden revalidatiezorg in een team met verschillende behandelaars zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, orthopedagoog, pedagogisch medewerker en bewegingsagoog. De behandelaars werken samen aan de doelen binnen de behandeling van uw kind, waarbij iedere behandelaar zijn eigen kennis meegeeft in het team. De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.

Wij vinden het erg belangrijk om hierin samen te werken met u en uw kind. De doelen waar we tijdens revalidatie aan werken zijn speciaal gericht op uw kind. Elk kind is tenslotte uniek: wat het ene kind graag wil of kan, geldt voor een ander kind misschien niet. Als een kind bijvoorbeeld graag ergens zelfstandig naartoe wil kunnen, dan is dát waar de behandeling zich op richt. Dat is de zogenaamde ‘hulpvraag’. De hulpvragen van u en uw kind vormen het uitgangspunt van de revalidatie. Voorbeelden van hulpvragen zijn:

  • Wat is er met mijn kind aan de hand?
  • Hoe kan de ontwikkeling van mijn kind gestimuleerd worden?
  • Hoe kan mijn kind zich zo zelfstandig mogelijk aan- en uitkleden?
  • Aan welke eisen moet een goede rolstoel voldoen?
  • Hoe kan ik mijn kind het beste laten eten en drinken?
  • Hoe kan ik/mijn kind met andere kinderen spelen?
  • Naar welke school kan ik/mijn kind?
  • Aan welke sporten kan ik/mijn kind meedoen?

Het revalidatietraject start altijd met een gesprek bij de revalidatiearts. Aan de hand van de hulpvragen en de problemen die aan de orde komen tijdens dit consult wordt meestal eerst een screening gedaan (een onderzoek van uw kind). Tijdens een screening worden de hulpvragen verder uitgewerkt en kijkt het team waar op welke ontwikkelingsgebieden de problemen liggen. Op basis hiervan geven wij een richting/advies (een indicatie) voor verdere behandeling. Dit kan ook behandeling buiten Basalt zijn, bijvoorbeeld in de eerste lijn.

Wanneer behandeling binnen Basalt plaatsvindt, maken we een behandelplan. Dit doen we op basis van de wensen en mogelijkheden van uw kind en u als ouder. Uw kind werkt samen met het behandelteam en met u aan het verbeteren van bijvoorbeeld bewegingsvaardigheden, spelen en leren, communicatie, omgaan met emoties, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Als u het fijn vindt en wilt dan betrekken we ook andere hulpverleners, medisch specialisten en bijvoorbeeld school erbij om zo samen te werken aan de ontwikkeling van uw kind.