Vroegbehandeling (0 - 4 jaar/5 jaar)

Bij Basalt zien we veel verschillende jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ontstaan door een aandoening vanaf de geboorte of een aandoening op latere leeftijd. De ontwikkeling van kruipen, zitten, staan, lopen, spelen en praten staan daarbij centraal. Bij sommige kinderen is de aandoening al bekend, bij andere kinderen moet deze nog worden vastgesteld.

Tijdens de revalidatiebehandeling kijken we naar de sterke en minder sterke kanten van uw kind. Dit gebeurt in de vorm van poliklinische revalidatie. Uw kind komt in dat geval één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum. Uw kind wordt individueel (1 op 1) of in groepsverband behandeld. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van behandelaars met vakkennis in het onderzoeken en behandelen van jonge kinderen. 

 • Individuele behandeling (één op één)

  Wanneer uw kind vooral persoonlijke begeleiding nodig heeft, biedt Basalt één op één therapie. Uw kind komt dan op verschillende dagen en tijden van de week voor behandeling bij één of meerdere behandelaars. Uw kind wordt dan behandeld door bijvoorbeeld een logopedist, ergotherapeut, pedagogisch medewerker of fysiotherapeut. Zo kan een fysiotherapeut uw kind bijvoorbeeld helpen om bewegingsvormen te ontdekken die de bewegingen van uw kind verbeteren.

  Groepsbehandelingen

  Kinderen kijken naar elkaar en trekken zich vaak aan elkaar op. Groepsbehandelingen samen met andere kinderen binnen een dag(deel)programma kunnen daarom extra goed werken, zeker wanneer deze afgewisseld worden met één op één therapie. De activiteiten tijdens een groepsbehandeling helpen mee aan de persoonlijke doelen van uw kind. Soms zijn de doelen binnen een groep heel gericht, zoals communicatie, voor jezelf kunnen op komen of dingen die je op school leert. Tijdens de groepsbehandelingen wordt rekening gehouden met wat uw kind aan kan.

 • Voor jonge kinderen hebben we op al onze kinderrevalidatielocaties twee tot drie dagdelen per week plek op onze therapeutische peutergroep (TPG). Binnen deze groepsbehandeling wordt uw kind begeleid en behandeld door een team van behandelaars met verschillende vakkennis. Met elkaar, en samen met uw kind, werken zij aan de behandeldoelen. Ook ouders worden bij de behandeling van hun kind op de TPG betrokken. Family centered care noemen we dat. Het doel hiervan is om de ontwikkeling van uw kind te verbeteren, zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en deze zo goed mogelijk te leren gebruiken. 

  Voor elk kind maken we een behandelplan. De therapieën die nodig zijn en de vastgestelde doelen worden bij elkaar gebracht binnen het programma van de groep. Ook één op één kan uw kind therapie krijgen. Het behandelteam bestaat uit verschillende soorten behandelaars zoals een orthopedagoog/psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, en een pedagogisch medewerker. De revalidatiearts geeft leiding aan dit team en heeft met hen regelmatig overleg.   

  Locatie(s): Den Haag, Delft, Gouda en Leiden (zie film)

 • Sommige jonge kinderen hebben na een beschadiging in de hersenen een sterk verhoogd risico op asymmetrie in het gebruik van arm en hand. Dat wil zeggen dat zij een arm of hand niet of bijna niet gebruiken. Tijdens onze mini CIMT-BiT groepsbehandeling stimuleren we juist het gebruik van de arm en hand die niet of bijna niet wordt gebruikt.

  CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy. Bij deze therapievorm draagt het kind een slofsokje om de goede hand. Op die manier stimuleren we het kind om juist de arm en hand die het minder goed doen te gebruiken. BiT staat voor Bimanuele Training. We oefenen vooral met beide handen (bimanueel) en niet alleen met de hand die het minder goed doet. Maximale inzet van de minder goedwerkende arm en hand staat hierbij centraal.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft

 • Sommige jonge kinderen hebben na een beschadiging in de hersenen een sterk verhoogd risico op asymmetrie in het gebruik van arm en hand. Dat wil zeggen dat zij een arm of hand niet of bijna niet gebruiken. Deze kinderen kunnen terecht in de Piratengroep. Verkleed als piraat die ‘gewond’ is geraakt krijgen de kinderen een mitella om de goede arm. Ze leren door te spelen om hun arm die het minder goed doet deze toch zo goed mogelijk te gebruiken. Behalve deze Constraint Induced Movement Therapie (waarbij de meest gebruike hand in de mitella zit) passen we in de Piratengroep ook bimanuele training toe, waarbij de kinderen tweehandig werken. Zij worden daarbij gestimuleerd door onze ervaren ergotherapeuten, fysiotherapeuten en pedagogisch medewerkers. De groep bestaat uit vijf of zes kinderen.

  Locatie(s): Den Haag, Delft

 • Tijdens de ouder-kindgroep leren ouders de revalidatiezorg kennen en leren zij hun kind zo goed mogelijk aan te moedigen in hun ontwikkeling. Alle afdelingen (bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie) zijn tijdens de ouder-kindgroep aanwezig. Elke week komt er een bepaald thema aan bod. De thema’s zijn gericht op de ontwikkeling van het bewegen, communicatie, opvoeding, spel, eten-drinken en/of prikkelverwerking van uw kind. Samen met u worden de observatiepunten en/of doelen voor uw kind gesteld en gaat u onder begeleiding van het behandelteam door te spelen met uw kind aan de slag. Bij de nabespreking kijken we samen met u hoe u de doelen ook thuis kunt gebruiken.

  Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft, Gouda, Zoetermeer.

 • Tijdens de carrousel worden ouders en kind in ons revalidatiecentrum gezien door verschillende behandelaars van een behandelteam met brede vakkennis. De behandelaars zijn gedurende een of twee uur in wisselende combinaties voor u beschikbaar. De carrousel vindt plaats in een uitdagende en stimulerende oefenruimte. In dezelfde ruimte worden ook andere kinderen gezien, de behandelaars wisselen tussen de verschillende gezinnen. Het doel van de carrousel is om samen met u te kijken naar wat uw kind kan en welke mogelijkheden er zijn om dat waar uw kind goed in is uit te breiden. Met elkaar onderzoeken we hoe u uw kind kunt aanmoedigen en hoe u dit kunt gebruiken in de dagelijkse gang van zaken van uw gezin. Dit doen we aan de hand van uw hulpvragen.

  Locatie(s): Delft, Gouda, Zoetermeer.

 • Hydrotherapie, (dit is therapie in water), is een extra toevoeging op de behandeling van uw kind en kan gebruikt worden bij verschillende hulpvragen. Het kunnen drijven in het water vermindert de invloed van de zwaartekracht. Hierdoor hebben kinderen met jeugdreuma bijvoorbeeld minder last van hun gewrichten en kunnen kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand met meer vrijheid bewegen. Er zijn veel verschillende activiteiten mogelijk in het water, waardoor het uithoudingsvermogen en de spierkracht van de kinderen getraind wordt.

  Locatie(s): Leiden, Gouda, Delft, Den Haag

 • Tijdens de pre-schoolgroep leren we kinderen van 3 tot 5 jaar praktische dingen die handig kunnen zijn ter voorbereiding op de schooltijd. Uw kind oefent bijvoorbeeld in langere afstanden lopen, naar de wc gaan, op de beurt wachten, voor zichzelf opkomen, samenwerken, spelen, knippen, plakken, boekjes kijken en kleuren sorteren. Het hangt af van de behoefte van uw kind wie hierbij aanwezig zijn, dat kan een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist zijn. Ook kijken wij of er misschien extra hulp of voorzieningen nodig zijn op de toekomstige school. Ouders helpen we om te bepalen wat hun kind extra nodig heeft om op school goed mee te kunnen doen. De pre-schoolgroep bestaat uit ongeveer 6 kinderen.

  Locatie(s): Gouda

 • De therapeutische beweeggroep (soms ook peutergym of gymgroep genoemd) is bedoeld voor kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand die zich goed voelen bij en voordeel hebben aan een groepstherapie. Deze beweeggroep is handig voor kinderen die straks naar de basisschool gaan, of naar een gewone beweeggroep of sportclub willen.

  In de beweeggroep staat het samen bewegen van ouders/verzorgers en het kind voorop. Tijdens de groepsbehandeling geven wij u informatie over de ontwikkeling van uw kind. Ook krijgt u tips over hoe u de volgende stappen in de motorische ontwikkeling (de ontwikkeling van het bewegen) kunt stimuleren. Hierbij richten we ons op motorische vaardigheden en activiteiten uit het dagelijkse leven zoals aan- en uitkleden. Als ouders krijgt u tips hoe u zelf thuis verder kunt oefenen met uw kind, op alle vlakken rondom de fijne en grove motoriek. Ook beurtgedrag, aandacht, opdrachtgerichtheid, interactie ouder-kind en kinderen onderling komen aan bod. De groep bestaat uit 2 tot 5 kinderen.

  Locatie(s): Den Haag, Delft, Leiden, Gouda (op aanvraag), Zoetermeer.

 • Bij kinderrevalidatie hebben kinderen vaak te maken met aandoeningen waarbij sprake is van een verminderd zelfvertrouwen, minder goed kunnen bewegen, minder besef over het eigen lichaam en angst. Sherborne samenspel kan helpen om uw kind een groter zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden te geven, zodat het de controle uit handen durft te geven en het zichzelf aan anderen durft toe te vertrouwen. Dit doen we door het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind met bewegingsspelvormen. Sherborne Samenspel gaat uit van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. 

  Ouders/verzorgers hebben een belangrijke rol in het Samenspel. U en uw kind zijn actief samen bezig, onder begeleiding van minimaal één opgeleide begeleider. Tijdens Samenspel bieden we lichaamsgerichte spelactiviteiten waarbij uw kind gestimuleerd wordt in het nemen van initiatief, door deze te benoemen en te doen. Ook is er aandacht voor samenwerken, zorgen voor elkaar, elkaar nadoen en het omdraaien van de rollen. Er wordt per kind overlegd hoeveel sessies Sherborne samenspel voor u en uw kind wenselijk zijn.

  Locatie(s): Delft

 • Bij de eetgroep werken we aan het verbeteren van het eetgedrag van uw kind. Dit gebeurt onder begeleiding van een behandelteam met verschillende vakkennis, bestaande uit een orthopedagoog/psycholoog en logopedist en soms ook een pedagogisch medewerker, ergotherapeut en fysiotherapeut. Binnen de eetgroep wordt vaak gewerkt via de SOS (Sequential, Oral, Sensory) Approach to Feeding methodiek. Bij deze methode staat een rustige opbouw vanuit de zintuigelijke en motorische ontwikkeling centraal. Ouders worden nauw bij betrokken.

  Locatie(s): Den Haag, Gouda, Delft

 • Tijdens deze cursus voor ouders leert onze logopedist woord ondersteunende gebaren aan ouders en andere verzorgers die bij het kind betrokken zijn. Het kind is hier zelf niet bij aanwezig. De cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten die in de avond in ons revalidatiecentrum zijn.  

  Locatie(s): Den Haag, Delft, Gouda, Leiden

 • MuSSAP staat voor Multi Sensory Stimulation And Priming. Tijdens de MuSSAP-behandelmethode wordt de aangedane arm en hand gestimuleerd met als doel om de arm en hand meer te gaan gebruiken. Een hersenbeschadiging kan er voor zorgen dat jonge kinderen (3-8 maanden) een risico lopen op het ontwikkelen van een unilaterale Cerebrale Parese. Cerebrale Parese is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging in de hersenen. Hierdoor kunnen kinderen meer moeite hebben met het uitvoeren van bewegingen en mogelijk ook met het voelen van prikkels aan één zijde van het lichaam. Dit noemen we de aangedane zijde.

  Uw kindje krijgt bij de MuSSAP-behandelmethode een multisensorisch polsbandje om de aangedane hand. Daarmee wordt de aandacht op de aangedane arm en hand versterkt en het gebruik van de aangedane arm en hand uitgedaagd terwijl uw kindje aan het spelen is. Binnen de Sint Maartenskliniek uit Nijmegen wordt er onderzoek gedaan naar verschillende behandelmethodes bij kinderen met een unilaterale Cerebrale Parese. In samenwerking met de Sint Maartenskliniek bieden wij de MuSSAP behandelmethode ook binnen Basalt aan.