Diagnoses

Basalt onderzoekt en behandelt kinderen die door ziekte (vanaf de geboorte of later ontstaan) moeite hebben met bijvoorbeeld lopen, eten, contact maken en leren. Soms is de oorzaak van de problemen nog niet duidelijk. In andere gevallen is al wel bekend door welke ziekte de problemen komen. Hieronder leest u meer over een aantal ziektes die we zien binnen de revalidatie en vertellen wij in het kort wat Basalt hierin kan betekenen.

 • Cerebrale parese (CP) is een houdings- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging in de hersenen vóór de eerste verjaardag. De oorzaak kan bijvoorbeeld zuurstoftekort zijn of een bloeding. Door de hersenbeschadiging werkt een deel van de hersenen niet of anders dan normaal. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij het bewegen, maar ook bij het zien, voelen, proeven, horen, spreken, gedrag en leren. De gevolgen van de hersenbeschadiging hangt af van de ernst van de beschadiging en van de plaats van de beschadiging in de hersenen. Voor uitgebreide informatie over Cerebrale Parese zie de website van CP Nederland.

  De bewegingsstoornis laat zich op verschillende manieren zien en dit kan op jonge leeftijd anders zijn dan op oudere leeftijd. Spasticiteit is één uitingsvorm van CP. Als baby is dit te zien aan weinig bewegen en slap zijn. Maar ook door een verschil in het bewegen tussen de linker en rechter lichaamshelft, bijvoorbeeld de arm. Als het kind ouder wordt kan de spierspanning toenemen. Ook omdat het kind dan meer moeilijkere motorische vaardigheden leert, valt het meer op dat dit lastiger is (growing into deficit). Uw kind kan milde maar ook ernstigere problemen hebben.

  Het doel van de behandeling van een kind met Cerebrale Parese (CP) is dat het zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij willen graag dat uw kind het beste uit zichzelf kan halen, zodat het zich zo goed mogelijk redt en net als ieder ander kind naar school gaat en plezier maakt. Welke behandeling en ondersteuning uw kind nodig heeft hangt af van de situatie. Wilt uw kind bijvoorbeeld beter leren communiceren, uitspraak verbeteren, leren fietsen, kauwen en slikken verbeteren of schoolse vaardigheden verbeteren? Samen met u en uw kind gaan wij op zoek naar de mogelijkheden. Dit kan individuele therapie of een groepsbehandeling zijn. Al op jonge leeftijd zijn er behandelmogelijkheden zoals de mini CIMT-BiT of eetbegeleiding. En wanneer uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met schoolse vaardigheden, kan psychodiagnostisch onderzoek, gedragsonderzoek en advies aan ouders wenselijk zijn.

  Naast oefentherapie bespreken we ook met u en uw kind óf en welke ondersteuning of voorzieningen er eventueel nodig zijn. Heeft uw kind moeite met lopen dan kunnen we een gangbeeldanalyse doen om te kijken welke behandeling of voorziening uw kind kan helpen. Heeft uw kind moeite met het gebruik van een van beide handen bij tweehandig functioneren dan kunnen we een handvaardigheidsanalyse doen, of is er indicatie voor de Piratengroep. We werken hierbij zo nodig ook samen met de orthopedisch instrument- of schoenmaker.

  CP kan een behoorlijke invloed hebben op het kind én het gezin. Daarom is het belangrijk dat kind en ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de behandeling en daarmee leiding en overzicht houden op de ontwikkeling van het kind op weg naar zelfredzaamheid en volwassenheid. Het behandelteam neemt ouders en kind hierin mee door goede informatie op het juiste moment, het samen beslissen en het begeleiden van ouders en kind in dit proces.

 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die ontstaat na het eerste levensjaar. Kinderen met NAH kunnen problemen hebben met leren, bewegen en gedrag. Welke problemen dat zijn en hoe ernstig hangt af van de plaats en de ernst van de beschadiging in de hersenen.

  De gevolgen van NAH zijn niet altijd aan de buitenkant te zien; vaak zijn er onzichtbare restverschijnselen. Misschien kan uw kind minder aan (is uw kind minder belastbaar) of heeft het leerproblemen die niet of te laat worden herkend. Dit kan dan weer tot nieuwe, ernstige problemen leiden.

  Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders, het gezin en bekenden zijn de gevolgen van NAH vaak groot en verstorend. De aanpak bij Basalt is dan ook gericht op het gezin. Wij sluiten aan bij de vragen en de mogelijkheden van alle betrokkenen. We stimuleren daarbij ook het thuis oefenen van en met uw kind. Na een intake en screening wordt samen met u en uw kind gewerkt aan verbetering van het functioneren thuis, op school en in de vrije tijd. Het doel van de behandeling is dat het kind weer zo zelfstandig mogelijk wordt, zich zo goed mogelijk ontwikkelt en zich sterk voelt in wat hij/zij kan, zodat het weer mee kan doen in het gezin, op school en in de vrije tijd.

 • Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) hebben moeite met het regelen van bewegingen en het aanleren van verschillende grove en fijn motorische vaardigheden. Ze bewegen bijvoorbeeld onhandig, vallen of struikelen vaak, hebben problemen met schrijven, moeite met knippen, komen niet mee met leeftijdsgenoten tijdens gymles of hebben problemen met plannen en organiseren. Onze revalidatiearts vertelt er meer over in dit filmpje. Ook op de website van Balansdigitaal vindt u meer informatie over DCD. U vindt er antwoord op vragen als 'Wat is DCD precies?' en 'Hoe kunt u hier mee omgaan thuis en in de klas?'

  Door DCD heeft uw kind misschien moeite om met leeftijdsgenootjes in contact te komen, krijgt problemen op school of heeft een verminderd zelfvertrouwen. Als wij hem of haar snel kunnen behandelen, kunnen we voorkomen dat uw kind in een negatieve spiraal komt of zijn/haar zelfvertrouwen wordt beschadigd. Om te kunnen vaststellen of uw kind DCD heeft, doet ons gespecialiseerde DCD screenteam onderzoek naar de bewegingen, het vermogen tot plannen en het gedrag van uw kind.

  Tijdens de behandeling door ons speciale team met veel kennis over DCD leert uw kind vaardigheden en slimme manieren om met zijn of haar beperkingen om te gaan. De wensen van ouders en kind staan daarbij centraal. Bijvoorbeeld leren zwemmen, veters strikken, minder stoten en vallen, bijhouden van het schrijftempo op school, ervaringen logisch verwoorden of emoties leren onder controle te houden. Dit kan door middel van een individuele behandeling (1 op 1) en groepsbehandelingen, bijvoorbeeld de beweeg- of gymgroep en de schrijfgroep.

  De wensen die ouders en kind opgeven, díe gaan we oefenen. Uw kind zit daardoor weer lekker in zijn vel, heeft zelfvertrouwen en durft weer mee te doen met leeftijdsgenoten.

 • Spierziekten, ofwel neuromusculaire aandoeningen (NMA), beschadigen de werking van de zenuwen of spieren. Daardoor kan een kind zijn spieren niet normaal gebruiken. Bij veel spierziekten is er sprake van achteruitgang, waardoor de spierkracht afneemt, handelingen steeds lastiger uit te voeren worden en het kind meer hulp nodig heeft. Kinderen met een spierziekte ontwikkelen zich daardoor anders dan hun leeftijdsgenoten. In welke opzichten die ontwikkeling anders is, hangt af van het type spierziekte en de leeftijd waarop de ziekte ontstond. Soms is al bij de geboorte duidelijk dat een kind een spierziekte heeft. Andere spierziekten merk je pas op latere leeftijd, omdat een kind bijvoorbeeld moeite met lopen of sporten krijgt. 

  De behandelaars in het behandelteam van uw kind doen er alles aan om uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten opgroeien. Samen met u (en uw kind, wanneer het ouder is dan 12 jaar) maken zij een revalidatieplan met daarin de doelen en afspraken voor de komende periode en welke behandelaar waarvoor nodig is. Verslikt uw kind zich bijvoorbeeld vaak? Dan zetten we een logopedist en/of diëtist in. Als uw kind graag wil leren fietsen of zwemmen, gaat hij of zij aan de slag met een fysiotherapeut. Of een ergotherapeut, als hij of zij netter wil leren schrijven of een te kleine rolstoel heeft. Ook kunnen we uw kind helpen een leuke sport te vinden die bij hem of haar past. Zo maken we de behandeling helemaal op maat.

  Ouders hebben een belangrijke rol bij de revalidatie van hun kind. Als ouder moet u uw kind geleidelijk aan steeds meer zelfstandigheid geven. Zeker als uw kind door een spieraandoening lichamelijk afhankelijker wordt, is dat soms best moeilijk. Wij helpen u bij het vinden van een manier die past bij u en uw kind. En we doen het stap voor stap.

  De revalidatiearts heeft de leiding over het team met behandelaren van uw kind. Onze revalidatieartsen hebben goede contacten met de neurologen uit de ziekenhuizen in de regio (en de gespecialiseerde academische centra), dit verbetert de samenwerking rond de behandeling van uw kind.

 • Een blijvende (chronische) gewrichtsaandoening bij kinderen zorgt vaak voor klachten als pijn in een of meerdere gewrichten, dikke gewrichten of het niet goed kunnen bewegen ervan. Bijvoorbeeld de ellebogen, knieën, handen of voeten. Maar ook koorts, moeheid en stijfheid kunnen een gevolg zijn van ontstekingen in de gewrichten, bijvoorbeeld bij jeugdreuma. Voor kinderen met chronische gewrichtsklachten is het vaak lastig om mee te komen met leeftijdsgenoten. Door de pijn en een beperking in hun bewegen hebben zij vaak moeite met dagelijkse activiteiten als aan- en uitkleden, schrijven (gebruik handfunctie) en sporten.

  Tijdens de revalidatie bij Basalt leert uw kind tijdens individuele of groepsbehandelingen (1 op 1) wat zijn of haar gewrichtsaandoening precies is en hoe hij of zij ermee om kan gaan. Zo kan uw kind de ziekte zoveel mogelijk onder controle houden, slechte periodes vaker voorkomen en de kans op schade aan gewrichten verkleinen. Dit leert uw kind bijvoorbeeld bij de belasting-belastbaarheidgroep, waar ook zwemmen een onderdeel is. Voor kinderen met reuma zijn sommige sporten te zwaar. Zwemmen is vaak wel prettig, omdat er minder druk op hun gewrichten komt. Ons zwembad heeft water van 32°C . Daardoor ontspant het lichaam en kan gewrichtspijn minder worden. Tegelijkertijd maakt zwemmen de spieren sterker, de gewrichten soepeler en de conditie beter. 

 • Basalt helpt kinderen met blijvende (chronische) pijnklachten aan het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten, kapsels, kraakbeen en banden).

  Ieder kind heeft weleens pijn of is weleens moe. En soms ook iets langer. Als het niet overgaat, volgt meestal een bezoek aan de huisarts. Die verwijst vaak door naar een medisch specialist voor nader onderzoek. Maar soms komt men er zelfs met uitgebreid medisch onderzoek niet achter wat er aan de hand is. Of men weet het wel, maar de klachten zijn veel erger dan verwacht. Deze situatie noemen we SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten). Revalidatie kan helpen om met deze lichamelijke klachten om te gaan.

  Uw kind werkt in ons revalidatiecentrum met een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog aan de doelen die ouders en kind met de revalidatiearts gesteld hebben. Om het geleerde zoveel mogelijk in de praktijk te brengen, voert uw kind thuis ook oefeningen uit. Daarnaast leert uw kind manieren om zelfstandig een terugval te voorkomen en, voor zover mogelijk, zijn of haar ‘belastbaarheid’ te vergroten. Het is niet zeker dat uw kind van de pijn afkomt, maar revalidatiebehandeling kan er wel voor zorgen dat hij of zij weer mee kan doen, weer naar school kan en leuke dingen kan doen met vrienden.