Behandelteam

Bij Basalt is uw kind onder behandeling van een heel team van therapeuten onder leiding van een revalidatiearts. Samen met u en uw kind stellen we persoonlijke revalidatiedoelen op die in de behandeling centraal staan. De therapeuten van het behandelteam werken, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samen aan de doelen van uw kind. Zij stemmen de voortgang van uw kind zorgvuldig met elkaar af en stellen zo nodig het programma bij.

Basalt heeft gespecialiseerde behandelteams op het gebied van reuma, Cerebrale Parese, Niet aangeboren hersenletsel (NAH), spierziekten, Developmental Coordination Disorder (DCD), eet- en drinkproblemen, onverklaarbare lichamelijke pijnklachten (SOLK) en Vroegbehandeling.  

Hoe het behandelteam van uw kind er precies uit ziet, is afhankelijk van de hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Het kernteam bestaat uit een revalidatiearts / arts in opleiding tot specialist (AIOS), een psycholoog / orthopedagoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een maatschappelijk werker. Afhankelijk van de situatie van uw kind, kunnen ook betrokken zijn een physician assistent, een bewegingsagoog, een pedagogisch medewerker, een diëtist, een revalidatietechnicus, een psycho motorisch therapeut, een gangbeeldanalist, een therapie assistent (team assistent) of een muziektherapeut (tyltylcentrum). 

Basalt is een opleidingscentrum. Dit betekent dat bij de behandeling van uw kind, behalve behandelaars en medisch specialisten, ook stagiaires, artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS), artsen in opleiding tot specialist (AIOS), artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en jeugdartsen betrokken kunnen zijn.

 • De kinderrevalidatiearts is de coördinator van het behandelteam en eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw kind. De arts in opleiding tot specialist (AIOS) is afgestudeerd basisarts en volgt bij Basalt de opleiding tot revalidatiearts. De AIOS kan de behandelend arts van uw kind zijn, zij werken altijd onder supervisie van onze kinderrevalidatiearts en andere betrokken artsen.

 • De orthopedagoog/psycholoog geeft begeleiding en advies bij de ontwikkeling en het gedrag van uw kind en bij de opvoeding. Bijvoorbeeld bij het slapen, eten, aandacht vragen, of bij vragen als “wat begrijpt mijn kind?" De orthopedagoog/psycholoog doet onderzoek naar de verstandelijke en emotionele ontwikkeling van uw kind. Samen met u bekijkt hij of zij wat de meest geschikte leeromgeving-school voor uw kind is, of welke hulp uw kind nodig heeft op de peuterspeelzaal.

 • De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen die problemen ondervinden bij het grof motorisch bewegen zoals zitten, staan, lopen, verplaatsen transfers en fietsen. Als uw kind problemen heeft bij het zichzelf verplaatsen staan of lopen kan de fysiotherapeut adviseren over hulpmiddelen zoals een loopwagen, looprekje, aangepaste driewielfiets of statafel. Ook oefent de fysiotherapeut met uw kind het gebruik van de hulpmiddelen. Daarnaast adviseert de fysiotherapeut over lichaam gebonden hulpmiddelen zoals enkel-voet-orthesen of zooltjes.

 • De ergotherapeut onderzoekt en behandelt kinderen die problemen ondervinden in alledaagse activiteiten zoals zelfstandig spelen met spelmaterialen, kleuren, knippen, zelf eten, aan-en uitkleden. Als uw kind problemen heeft bij het zitten, zichzelf verplaatsen of de verzorging kan de ergotherapeut adviseren over hulpmiddelen zoals een aangepaste kinderstoel, wandelwagen, rolstoel, vervoer in de auto en op de fiets, bad-, douchevoorziening en woningaanpassingen.

 • De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen die problemen hebben met spraak-, taal-, stem- en/of gehoorstoornissen. Bijvoorbeeld door middel van ondersteunende communicatie. De logopedist helpt ook als uw zoon of dochter moeite heeft met eten en drinken door bijvoorbeeld kauw- of slikstoornissen. Wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn rondom het eet- en/of drinkgedrag van uw kind, kan ook een team dat gespecialiseerd is in eetproblematieken ingezet worden.

 • De pedagogisch medewerker is het vaste gezicht binnen een groep en draagt zorg voor een veilige en warme sfeer waarin uw kind optimaal tot ontwikkeling kan komen. Hij of zij houdt de structuur van het groepsprogramma in de gaten en stimuleert en begeleidt uw kind in het spel, de sociaal emotionele ontwikkeling, voorschoolse vaardigheden en algemene dagelijkse levensvaardigheden.

 • De ziekte of aandoening van een kind kan veel invloed hebben op het gezinsleven. Bij de maatschappelijk werker kunt u terecht met uw zorgen en vragen. De maatschappelijk werker adviseert u ook over de mogelijkheden rond wonen en dagbesteding en wijst u de weg naar sociale voorzieningen en financiële regelingen.

 • Als uw kind door zijn of haar aandoening eetproblemen of gewichtsproblemen heeft, kan een diëtist worden ingeschakeld. Ook kan hij of zij adviezen geven bij kinderen met sondevoeding.

 • De therapie assistent biedt ondersteuning aan behandelaars bij de behandelingen. Hij of zij voert samen met behandelaars behandelingen uit of neemt delen van de behandeling over. Ook ondersteunt de therapie assistent uw kind bij de behandeling, bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden voor hydrotherapie of het halen en brengen vanaf de naastgelegen school.

 • De physician assistant (PA) neemt zelfstandig en structureel medische en medisch-ondersteunende handelingen van de revalidatiearts over. Bijvoorbeeld het zelfstandig uitvoeren van onderzoeken en het bespreken van de voortgang van uw kind. De physician assistant werkt altijd samen met de revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling.

 • De revalidatietechnicus is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en aanpassen van hulpmiddelen die belangrijk zijn voor de groeiende zelfstandigheid van uw kind. Dit kunnen aanpassingen zijn op het gebied van communicatie, eten en drinken, aankleden, verplaatsen en vervoer of houding. Bijvoorbeeld een rugleuning op maat, aanpassingen in bestek of een tablethouder voor de rolstoel of het bed. Daarnaast leert de revalidatietechnicus hoe uw kind zijn of haar hulpmiddel moet gebruiken.

 • De bewegingsagoog begeleidt uw kind bij het activeren en optimaliseren van zijn of haar bewegingsgedrag en bewegingsvaardigheden. Door sport- en bewegingsactiviteiten levert de bewegingsagoog een bijdrage aan de sociale, psychische en/of lichamelijke ontwikkeling van uw kind. De activiteiten die worden aangeboden kunnen bestaan uit specifieke sporten, spelvormen, recreatieve bezigheden of dagelijkse bewegingsvormen als fietsen en lopen.

 • Een psychomotorisch therapeut helpt kinderen om hun aandacht, gedrag of emoties beter te hanteren door middel van lichamelijke oefeningen. Deze oefeningen kan uw kind thuis of op school gebruiken om lichaamssignalen waar te nemen en te herkennen, zodat het zijn of haar gevoelens en gedrag leert reguleren.

 • Wanneer een kind problemen heeft met lopen, kunnen wij een zogenaamde gangbeeldanalyse doen. Bij een gangbeeldanalyse zijn altijd twee fysiotherapeuten betrokken. Een fysiotherapeut die is opgeleid om gangbeeldanalyses te maken noemen we een gangbeeldanalist. De gangbeeldanalist onderzoekt op verschillende manieren de gewrichten, spierspanning en kracht van uw kind en stelt daarna samen met de andere betrokken fysiotherapeut een advies op.

 • De muziektherapeut werkt in het tyltylcentrum en gebruikt muziek om op een speelse manier aandacht te besteden aan het zelfbeeld en de vaardigheden van een kind. Hierdoor ervaart een kind bijvoorbeeld wat hij of zij leuk vindt, goed of minder goed kan en waar het hulp bij nodig heeft. Ook richt de muziektherapeut zich op het lichaamsbesef zodat het kind leert hoe zijn of haar lichaam beweegt, wat het voelt, et cetera.

 • Basalt werkt samen een orthopedisch instrumentmaker en orthopedische schoenmaker. Dit zijn zelfstandige organisaties die diensten verlenen aan Basalt. Als het nodig is, maakt de orthopedisch instrumentmaker spalken en prothesen en de orthopedisch schoenmaker aangepaste schoenen. Er wordt een gezamenlijk spreekuur gehouden van de revalidatiearts met een orthopedisch instrumentmaker en een orthopedisch schoenmaker.

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.