Behandelvormen

Klinische revalidatie
Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek ,waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Als er iets is dat u daar lastig vindt, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan met u hoe u daaraan verder kunt werken. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt immers uw herstel.
Vaak volgt er na de klinische revalidatie nog een periode van poliklinische revalidatie. 

Poliklinische revalidatie
Poliklinische revalidatie betekent dat u één of meer keer per week naar ons toe komt voor therapie. Dat kan zijn na een traject in onze kliniek of via het ziekenhuis of de huisarts. Afhankelijk van de behandeldoelen, die u samen met de revalidatiearts en uw behandelteam afspreekt, krijgt u een eigen revalidatieprogramma.

Kort voorlichtings- en preventieprogramma voor CVA-patiënten in Leiden 
Gedurende zes weken komt u 2 x per week naar ons toe. We besteden dan in groepsverband of individueel aandacht aan:

  • het opbouwen van een betere conditie
  • het voorkómen van een volgende beroerte
  • het omgaan met (mentale) beperkingen
  • steun voor uw partner of naaste