Kosten en behandelperiode

Valt mijn revalidatiebehandeling in het basispakket van mijn zorgverzekering?
Ja, revalidatiezorg valt in het basispakket van jouw zorgverzekering. Alleen met een behandelindicatie van een revalidatiearts, wordt de zorg vergoed door jouw zorgverzekeraar. Houd er wel rekening mee dat jouw eigen risico van toepassing is op jouw basisverzekering.
Er zijn verzekeraars die een machtigingenbeleid voeren, ook voor medisch specialistische revalidatie. Je hebt dan vooraf toestemming nodig van jouw verzekeraar of kunt alleen revalideren bij zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Ga dit altijd na bij jouw zorgverlener. In 2019 heeft Basalt met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Hoe wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekering?
Voor de zorgverzekering duurt een behandelperiode maximaal 120 dagen. Hierbij registreert Basalt welke activiteiten zij verricht om een diagnose vast te stellen en/of jouw aandoening te behandelen. Binnen deze vastgestelde periode zijn de meeste behandelingen afgerond, waarna wij de kosten bij jouw zorgverzekeraar declareren. Duurt jouw behandeling langer, dan wordt administratief nog een keer een behandelperiode van maximaal 120 dagen gestart. Na deze periode dienen wij opnieuw een declaratie in bij jouw zorgverzekeraar. Dit kan alleen als er nog een behandelindicatie is. De behandelindicatie vervalt als de revalidatiedoelen zijn behaald of niet haalbaar blijken. Jouw verzekeraar vergoedt geen behandelingen bij Basalt als de indicatie voor revalidatie is afgelopen.

Ik heb 40 minuten therapie gehad en zie dat jullie een nota sturen van 50 minuten. Hoe zit dit?
Voor revalidatie is landelijk afgesproken dat zowel de ‘directe’ als de ‘indirecte’ behandeltijd wordt gedeclareerd. ‘Directe tijd’ is de tijd die de behandelaar rechtstreeks aan jou besteedt, zoals tijdens een behandeling of bij telefonisch contact. ‘Indirecte tijd’ is tijd die aan jouw behandeling wordt besteed terwijl  je zelf niet aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, planning, overleg en verslaglegging. Door de kosten voor deze indirecte tijd kan het lijken of we je meer berekenen dan de behandeling die je daadwerkelijk gehad hebt. Dit is echter niet het geval. Zowel de directe als de indirecte tijd die aan jouw revalidatie besteed wordt, wordt zorgvuldig geregistreerd door jouw behandelaars.

Hoe wordt de prijs van mijn revalidatiebehandeling bepaald?
Basalt gebruikt, net als alle andere revalidatiecentra in Nederland, Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke behandeling bij jouw zorgvraag hoort. Er zijn voor alle mogelijke aandoeningen DBC’s met elk een eigen prijs. Deze prijs is gebaseerd op de zorgactiviteiten die gemiddeld nodig zijn voor diagnose en/of behandeling. Basalt rekent dus een vast bedrag voor de kosten van jouw revalidatiebehandeling. Wij declareren deze kosten bij jouw zorgverzekering.

Wat kost mijn revalidatiebehandeling?
Pas als de diagnose en de inhoud van het behandelprogramma bekend zijn, kan de hierbij behorende prijs worden bepaald. Een indicatie hiervan vindt je op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg

Ik heb geen zorgverzekering, wat nu?
Wanneer je niet verzekerd bent, dan brengen wij het wettelijke maximumtarief voor jouw behandeling bij je in rekening. Je vindt deze op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt deze tarieven jaarlijks vast.

Wanneer eindigt mijn behandeling?
In overleg met jou stelt de revalidatiearts een behandelprogramma vast. Als jouw behandeldoelen zijn behaald, niet haalbaar blijken of je zegt te vaak een afspraak af, dan  wordt de behandeling bij Basalt afgerond. Jouw behandelindicatie vervalt waarna jouw zorgverzekeraar geen behandelingen meer bij Basalt mag vergoeden. Je hoort tijdig van jouw revalidatiearts wanneer de einddatum is. Ook wordt dan met je afgesproken of er nog een vervolgbehandeling buiten ons revalidatiecentrum nodig is. Meestal gaat het om fysiotherapie of word je terugverwezen naar de huisarts.
 

.