Suggestie of klacht?

Suggestie

Wij doen onze uiterste best om uw kind tijdens uw revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Mogelijk vindt u toch dat iets anders of beter kan, bijvoorbeeld:

 • de behandeling
 • de informatie
 • hoe een medewerker met uw kind (of u) omgaat
 • de voorzieningen
 • organisatorische zaken

Heeft u een suggestie voor verbetering, dan horen wij dat graag. Het geeft ons de kans om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 
Wij streven ernaar om binnen drie weken op uw suggestie te reageren.

Klacht

Als u ontevreden bent en een suggestie doen niet voldoende vindt, kunt u een klacht indienen

De eerste stap

Soms denken medewerkers uw kind en u goed te helpen, maar ervaart u dat anders. Bespreekt u dit dan bij voorkeur rechtstreeks met degene over wie u de klacht heeft, of zijn leidinggevende. 
Misschien vindt u het vervelend om uw klacht te bespreken met de betrokkene of bent u niet tevreden over het resultaat. U kunt uw klacht dan voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt samen met u de beste oplossing voor uw klacht. Dat kan een praktische oplossing zijn of bemiddeling. In het laatste geval neemt de klachtenfunctionaris uw klacht zelf in behandeling. Zij geeft informatie en bemiddelt tussen u en de betrokkene. De functionaris stelt zich daarbij neutraal op, behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk en adviseert over een eventuele verdere aanpak.

Contact met de klachtenfunctionaris
 

 • Online klachtenformulier 
 • Telefoon
  Dinsdag en woensdag tussen 08.30 en 17.30 uur kunt u bellen met 070-3593861of 06-53372929. Op de andere dagen kunt u de voicemail in spreken. 
 • Per post
  Stuur uw brief in een ongefrankeerde envelop naar:
  Basalt
  T.a.v. Klachtenfunctionaris
  Antwoordnummer 43003
  2504 VB DEN HAAG

Klachtenonderzoekscommissie

Bij de Klachtenonderzoekscommissie kunt u terecht als: 

 • uw klacht ook na bemiddeling niet is opgelost
 • u geen bemiddeling wilt 
 • u een oordeel wilt over uw klacht

De commissie onderzoekt uw klacht op basis van hoor en wederhoor en brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. 

Schadeclaim

Een eventuele een schadeclaim dient u in bij de Raad van Bestuur. De raad kan de behandeling van uw claim overdragen aan een aangewezen persoon of aansprakelijkheidsverzekeraar. Binnen zes weken na de ontvangstbevestiging, oordeelt de Raad van Bestuur over uw schadeclaim. Van deze termijn kan worden afgeweken vanwege de aard van de klacht en/of na overleg met u.

Geschillencommissie Zorg

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt, of als u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur, spreken we van een geschil. Dit kunt u voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie waarbij Basalt is aangesloten. Hieraan zijn voor u kosten verbonden.

De Geschillencommissie Zorg kan klachten behandelen over: 

 • het behandelplan en de uitvoering van de behandeling
 • hoe de zorgaanbieder met u of uw kind is omgegaan (bejegening, schending van de privacy)
 • schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling (zaakschade of materiële schade)
 • schade die is ontstaan door een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade)