Hoe verwijzen?


Klinische revalidatie

Voor klinische revalidatiebehandeling wordt de revalidatiearts in het ziekenhuis in consult gevraagd.

Verwijsformulier Kliniek Den Haag
Verwijsformulier Kliniek Leiden

Poliklinische revalidatie

Poliklinische patiënten kunt u aanmelden via Zorgdomein of door een verwijzing te sturen naar het medisch secretariaat, per post, fax of (beveiligde) e-mail. Voor de vestiging in Leiden vragen we u ook onderstaand verwijsformulier in te vullen.

Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Leiden
Verwijsformulier Longrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Hartrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Post COVID-19 revalidatie Leiden

Bent u patiënt?

Uw huisarts of medisch specialist verwijst u door naar de revalidatiearts. Hij of zij beoordeelt wat u nodig heeft om zo goed mogelijk te herstellen. Dit kan een revalidatietraject zijn bij Basalt, maar onze artsen hebben ook buiten Basalt een groot netwerk in de revalidatie. Zo betrekken zij onder meer andere medisch specialisten in ziekenhuizen, 1e lijns behandelaars, huisartsen en zorg en welzijnsinstellingen om de optimale route te bepalen voor uw herstel.