GEANNULEERD: 12 mei De dag van de beroerte

 

GEANNULEERD

 

Dag van de Beroerte

Op 12 mei 2020 vindt de Europese Dag van de Beroerte plaats. Op deze dag organiseert de CVA-keten DWO een interessante informatieavond voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad en hun naasten.

Een CVA kan grote gevolgen hebben
Wanneer u getroffen wordt door een CVA, kan dit grote gevolgen hebben voor zowel u als uw naaste. Nog maanden na het CVA kunt u lichamelijke of geestelijke problemen ervaren in uw dagelijks functioneren. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met spreken en het begrijpen van taal, minder activiteiten kunnen doen dan u gewend bent, of last ondervinden met het uitvoeren van bepaalde handelingen. Dit alles kan ervoor zorgen dat u te kampen krijgt met gevoelens van eenzaamheid of depressie. Ook bij het hervatten van uw werk kunt u tegen problemen aanlopen. Als niet u zelf, maar een dierbare een CVA heeft gehad, verandert er voor u als naaste veel. Hoe kunt u iemand na een CVA het beste ondersteunen en tegelijkertijd ook goed voor uzelf zorgen?

Interessante workshops o.l.v. professionals en ervaringsdeskundigen
Deze en nog vele andere interessante onderwerpen komen aan bod tijdens de informatieavond. Samen met professionals en ervaringsdeskundigen gaan we in kleine groepen in gesprek en aan de slag middels interessante workshops. Bent u er ook bij? De avond start om 18.30 en duurt tot 20.30 uur. Houd voor meer informatie en om u aan te melden de website van de website van de CVA-keten in de gaten: https://cvaketendwo.nl. Binnenkort zal de aanmelding van start gaan

CVA-keten DWO
De CVA-keten bestaat uit vier organisaties: Reinier de Graaf Gasthuis, Basalt, Careyn en Pieter van Foreest. De keten zorgt ervoor dat iemand met een CVA op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats kan ontvangen. Het is de bedoeling dat de zorg die geboden wordt door de verschillende partners een samenhangend en geïntegreerd geheel vormt, zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels van de keten. Door maximale samenwerking en afstemming tussen de deelnemende partijen en permanente ontwikkeling van professionals, stellen de ketenpartners elkaar in staat om toegankelijke, adequate en steeds betere zorg te organiseren en te verlenen.

Doorgang van deze avond vindt uiteraard plaats onder voorbehoud van de adviezen van het RIVM voor onze regio betreffende het covid-19 virus.


Terug