De eerste pilot met de rolstoelergometer

Sinds afgelopen december is Basalt samen met de Haagse Hogeschool de eigenaar van één van de drie rolstoelergometers in Nederland. De rolstoelergometer is ontwikkeld vanuit de gedachte dat de gebruiker en de rolstoel één zijn in de dagelijkse beweging en dus ook als één geheel bekeken moeten kunnen worden om goed advies te kunnen geven over houding en beweging.

Afgelopen dinsdagochtend werd tijdens een eerste pilot met een patiënt bekeken wat de toegevoegde waarde is van de rolstoelergometer voor het geven van zitadvies. Terwijl de andere twee rolstoelergometers in Nederland vooral gebruikt worden om prestaties van rolstoelsporters te meten, ligt bij Basalt de focus op advies voor de behandeling en zitadvies. Hierin is Basalt uniek en moeten de werkmethodieken en modules die nodig zijn om een goede analyse te maken, ontwikkeld worden. Stap één naar die werkmethodieken is de observatie van onze patiënten en dat gebeurde vanmorgen voor het eerst.

En dus werd Paul Kampshoff om 09.30 ontvangen bij de Sportcampus in het Zuiderpark in Den Haag. Behalve de rolstoelergometer, was er ook een team van behandelaren van Basalt en de samenwerkingspartners aanwezig om deze eerste observatie samen met hem te doorlopen. Zijn rijvermogen werd gemeten en zijn houding geobserveerd, zowel in zijn eigen stoel als in een test stoel die meegebracht was voor dit doel. Hiermee is Paul Kampshoff de eerste patiënt die op deze wijze een observatie doorlopen heeft. Deze observatie levert Paul extra informatie voor het aanmeten van zijn nieuwe rolstoel. Voor de behandelaren van Basalt, levert dit een eerste indicatie van wat de rolstoelergometer kan betekenen voor zitadvies.

Een eerste stap in een reeks met als eindpunt een nieuwe gestandaardiseerde, klinische methode, is gezet. Meer weten over de rolstoelergometer? Klik hier.

 


Terug