Enthousiaste collega

De bevlogenheid spreekt uit haar verhaal. Katja Passchier, diëtist bij de Kinderrevalidatie, verkondigt haar boodschap bij andere zorginstellingen wanneer ze maar kan. 'Betrek vooral een diëtist bij de behandeling van kinderen met cerebrale parese'. Kinderen met CP kampen vaak met voedingsproblemen. Je kunt je er iets bij voorstellen: dikwijls hebben deze jongens en meisjes een verstandelijke beperking, een afwijkende stoelgang en/ of slikproblemen.

Hoe verleidelijk is het niet om je kind steeds datgene te geven wat er wel makkelijk in gaat, in de hectiek van alledag. Met een diëtist in het behandelteam zorg je dat het belangrijke aspect ‘voeding’ ook aangepakt wordt.

Op de foto is Katja in actie als spreker bij het CP-Net. CP-Net is een samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP. Het netwerk verbindt de drie partijen en ondersteunt hun uitwisseling van kennis en kunde voor verbetering van CP-zorg. Basalt is met drie collega’s vertegenwoordigd.


Terug