Artikel Revalidatie Magazine

Mooi artikel met onze ergotherapeut Martine Bor in het Revalidatie Magazine van deze maand. Vanuit een klein team en een diepe intrinsieke motivatie staat Martine dicht bij de mensen die zij behandelt. Wat je aandacht geeft dat groeit, in dit geval naar verdere specialisatie en een uitdijend team. Ondertussen streven zij ernaar hun korte lijnen te behouden.

Lees hier het artikel: http://revalidatiemagazine.nl/view/26540#8


Terug