Artificial Intelligence, de nut en noodzaak voor Basalt

In het Fieldlab Rehabilitation & Mobility voert Basalt projecten uit samen met zorgverleners, patiënten, bedrijven en onderzoekers die gericht zijn op het versterken van de mobiliteit van revalidatiepatiënten. Eén van de onderwerpen waar Basalt zich in verdiept is in hoeverre Artificial Intelligence (AI) gebruikt kan worden voor het versterken van mobiliteit van de revalidatiepatiënten. Op 19 april 2021 organiseerden we een eerste event over dit onderwerp. Artificial Intelligence definieerden we als ‘het nabootsen van een menselijk keuzeproces op basis van eerder verkregen gegevens’. Daarbij kan het systeem ‘leren’ en steeds betere keuzes maken.

Doel van het evenement was om het onderwerp Artificial Intelligence te verkennen en met elkaar te oriënteren op de vragen die er over het onderwerp leven. Dat doel werd bereikt, want de bijeenkomst met behandelaren, innovatiemedewerkers en bedrijfsleven leidde tot veel vragen.  Kunnen we door AI de dienstverlening naar en behandeling van patiënten verbeteren? Wat voegt AI toe aan de bestaande behandelpaden en effectmetingen? Welke ambities hebben we binnen Basalt als het gaat om AI? Welke partners zijn hiervoor nodig? Zijn er bestaande AI-tools beschikbaar die we kunnen gebruiken voor de revalidatie? Welke randvoorwaarden zijn belangrijk bij het gebruik van AI (tools)?

Het was een geslaagde eerste bijeenkomst! Op basis van alle gestelde vragen kunnen wij verder onderzoeken wat AI binnen Basalt en de revalidatie kan betekenen. De komende periode gaan we ons buigen over twee belangrijke vraagstukken, namelijk welke uitdagingen er bij Basalt liggen die we met AI kunnen oplossen en of de techniek van AI haalbaar en bruikbaar is.


Terug