1 januari 2021 stopt Basalt met roken

Geplaatst op: 24 december 2020

De eerste maand van 2021 is voor Basalt het startmoment van een rookvrij Basalt. De gebouwen van Basalt zijn al enige tijd rookvrij. Vanaf 1 januari is het ook niet langer mogelijk om op de terreinen rondom de gebouwen te roken. Dit geldt vanaf de opgang van de terreinen tot aan de voordeur.

Patiënten, medewerkers, bezoekers en leveranciers, niemand is uitgesloten van deze nieuwe regel die Basalt rookvrij moet maken rondom de gebouwen. Revalidatiearts Riemke de Boer nam namens de medische staf van Basalt het initiatief tot dit besluit dat door de Raad van Bestuur onmiddellijk werd aangenomen. Riemke de Boer: ”Een zorginstelling in de revalidatie heeft een sterke verbinding met leefstijl. Als iets goed is voor de bevordering van een gezonde leefstijl dan is het wel stoppen met roken. En daarnaast of misschien zelfs allereerst, bij veel aandoeningen die wij zien in de kliniek is roken een risicofactor. Patiënten motiveren om te  stoppen met roken, daar moeten wij een aanjager in zijn.”

Het revalidatiecentrum Basalt bestaat uit elf locaties. Sommige poliklinieken zijn gevestigd binnen de muren van de ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland. Het merendeel van die ziekenhuizen is al rookvrij, daar sluit dit beleid naadloos op aan. Toch kan dit besluit voor patiënten die in de klinieken van Basalt verder gaan werken aan hun herstel grote gevolgen hebben. Waar een opname in een ziekenhuis steeds vaker van korte duur is, blijkt de weg naar herstel minder goed in te schatten en soms lang te duren. Dan is verplicht stoppen met roken tijdens de opname niet een tussentijdse pauze meer. De revalidatiearts van Basalt bespreekt met deze patiëntengroep al tijdens de intake welke hulp nodig is om te stoppen met roken. Zo biedt Basalt naast de bekende pleisters en anti-nicotine middelen ook cognitieve gedragstherapie om mensen van het roken af te helpen. Voor dit doel leidt Basalt intern mensen op binnen het verplegend personeel.

Basalt ziet het als haar maatschappelijke taak om een rookvrij beleid te voeren. Als categoraal ziekenhuis doet Basalt namens de maatschappij een diepe investering om mensen terug te laten keren in de maatschappij. De basis van het herstel is de huidige definitie van gezondheid; de Positieve Gezondheid. Volgens deze definitie is gezondheid niet de af- of aanwezigheid van ziekte maar het vermogen van mensen de lichamelijke en geestelijke uitdagingen van het leven in eigen hand te nemen’. Daar hoort de risicobeperking bij dat mensen weer terugvallen. Dus goed eten, goed slapen, goed bewegen, niet roken hoort daar bij.


Deel dit bericht:
Terug