Onderzoek & innovatie (copy)

Bij Basalt hebben we veel aandacht voor onderzoek en innovatie. We zorgen er voor dat onze medewerkers kunnen werken volgens de meest actuele en bewezen inzichten in de revalidatiegeneeskunde. Door onderzoek dragen we zelf bij aan innovatie van en kennisontwikkeling op ons vakgebied, waardoor we onze revalidatiezorg nu én in de toekomst op hoog niveau houden.
 
Fieldlab Revalidatie
Basalt Revalidatie heeft ook een Fieldlab Revalidatie, het expertisecentrum voor revalidatie. Met dit Fieldlab helpen we ondernemers en zorgaanbieders om een (digitale) zorginnovatie sneller en met succes op de markt te brengen en in de zorg te gebruiken. We brengen ondernemers, zorgprofessionals en zorgaanbieders, onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiënten bij elkaar. Daarmee levert het Fieldlab ook een bijdrage aan het realiseren van de afspraken die gemaakt zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) in 2022.
We hebben méér dan 10 jaar ervaring met de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van revalidatie.
 
Het Fieldlab Revalidatie werkt o.a. samen met De Haagse Hogeschool, LUMC, NeLL, Medical Delta en Innovation Quarter.
 
Bezoek ook onze Fieldlab Revalidatie pagina