Stages

Basalt biedt studenten en leerlingen stagemogelijkheden aan op verschillende plaatsen binnen de organisatie. Per jaar zo’n 150. Wij werken met vaste contacten met bepaalde scholen en opleidingsinstituten. Stageplaatsen worden rechtstreeks tussen school en de betreffende afdeling geregeld. Wij hebben helaas geen ruimte om meer stagiaires te begeleiden. Het sturen van een open sollicitatiebrief is dan ook niet gewenst. 

Vaste stageplekken zijn mogelijk voor de volgende opleidingen:

 • Orthopedagogiek
 • Oriëntatiestage eerstejaars Geneeskundestudenten
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Maatschappelijk werk
 • Diëtetiek
 • Verpleegkundige
 • Facility management
 • Bewegingsagoog
 • Maatschappelijke zorg / SPW
 • Administratief medewerker
 • Technisch medewerker
 • Facilitair medewerker

Vergoeding

Een MBO- of HBO-stagiair voor wie de stage een verplicht onderdeel van de opleiding is, heeft recht op een stagevergoeding, mits de stage minstens 144 uur per studiejaar duurt. Deze vergoeding bedraagt € 330,00 per maand, bij een fulltime stage (36 uur).

Stageverzoek indienen

Stageverzoeken kun je mailen naar stage@basaltrevalidatie.nl. Vermeld bij een verzoek om een stageplaats altijd het onderwerp en eventuele opdrachten en taken, de begin- en einddatum van de stage, het aantal beschikbare uren en dagen per week, je motivatie en een curriculum vitae.

Met vragen kun je contact opnemen met de afdeling P&O, telefoon 071 – 5 195 373.