Samenwerking op het gebied van opleiden

In samenwerking met het LUMC bieden wij interne opleidingsplaatsen voor revalidatieartsen.
Basalt werkt samen met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden en heeft dit vastgelegd in een overeenkomst voor duurzame samenwerking. De samenwerking komt onder meer tot uiting in het aanbieden van stageplaatsen, Minoren, leergemeenschappen en uitwisseling van docenten/inhoudsdeskundigen.