Samenwerking op het gebied van innovatie

Basalt werkt op het gebied van innovatie samen het de Haagse Hogeschool in het SmartLab. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden rond innovatie binnen de Medical Delta en met gemeenten (Den Haag, Leiden). In het SmartLab werkt Basalt verder samen met partners uit het MKB.

Het SmartLab toetst innovatieve producten en diensten op bruikbaarheid binnen de (revalidatie)zorg.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, onderwijs en ontwikkelaars. eHealth-ontwikkelingen, die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, worden ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. Basalt is met het SmartLab koploper op het gebied van revalidatie-innovatie.