Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Basalt bestaat uit leden die niet bij Basalt werken, maar wel veel ervaring hebben in de zorgbranche. Ze hebben daardoor een onafhankelijke positie. De Raad van Toezicht houdt in de gaten of de gang van zaken, het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur het 'algemene belang' dient.
 
Hoe de Raad van Toezicht denkt over haar taken (de visie van de Raad van Toezicht) leest u hier.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit:
 
De heer dr. A. Notermans (Voorzitter)
Raad van Bestuur Espria
 
Mevrouw mr. T.A.M. van den Ende (Vice-voorzitter)
Advocaat-partner Nysingh
 
Mevrouw M. Fokma
Raad van Bestuur NKI/AVL
 
De heer drs. A.G.J. van Marle
Traumachirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland 
 
Mevrouw dr. M. Ho-dac – Pannekeet
Directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland