Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

de heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort (voorzitter)
de heer drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter)
mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits
de heer drs. A.W. Vreugdenhil
de heer drs. P.J. Verhage
mevrouw mr. T.A.M. van den Ende