Jaarverslagen

In 2017 waren Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie nog niet (volledig) gefuseerd tot Basalt. Daarom 2 jaarverslagen van 2017.

Jaarverslag Sophia Revalidatie 2017’ en

Jaarverslag Rijnlands Revalidatie Centrum 2017