Adviesorganen

Basalt kent vier adviesorganen die adviseren op verschillende beleidsterreinen van Basalt. Het betreft de Medische Staf, de Kernstaf, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Medische Staf

De Medische Staf bestaat uit alle medisch specialisten die werkzaam zijn bij Basalt. Samen hebben zij het Stafbestuur afgevaardigd als gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. Het Stafbestuur bestaat uit de volgende revalidatieartsen:

  • mw. C.B. (Carola) Bouwhuis, voorzitter
  • mw. W. (Wendela) van Zomeren, vice voorzitter
  • mw. R.G.A. (Riemke) de Boer, penningmeester
  • mw. R. (Rinske) Grond, lid

Het Stafbestuur is per e-mail (stafbestuur@basaltrevalidatie.nl) bereikbaar. Let op! Mail van en over patiënten kunnen niet naar dit adres gestuurd worden. Patiënten kunnen contact opnemen met ons medisch secretariaat, de contactgegevens vindt u hier.

Kernstaf

De Kernstaf fungeert als (informeel) platform voor het Stafbestuur ten behoeve van besluitvorming (input en terugkoppeling) en communicatie met betrekking tot lopende zaken. Het streven is in de Kernstaf zowel het Stafbestuur als alle locaties, inclusief de vakgroepen in de ziekenhuizen vertegenwoordigd te laten zijn door revalidatieartsen van die locaties. 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Basalt. Het kan daarbij gaan om het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de informatie aan en betrokkenheid van patiënten, maar ook om de huisvesting en de voeding. Ze let op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze op te lossen door overleg met en advies aan de Raad van Bestuur en overige betrokkenen. Op deze manier waarborgt de Cliëntenraad de medezeggenschap van patiënten over het beleid van Basalt.
 
We hechten veel waarde aan het advies van de Cliëntenraad, omdat we van mening zijn dat de kwaliteit van onze zorg‐ en dienstverlening door de ervaringsdeskundigheid, de inzet en de betrokkenheid van deze raad wordt bevorderd.

U kunt ons bereiken via clientenraad@basaltrevalidatie.nl

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad voert namens het personeel overleg met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.