Adviesorganen

Basalt kent vier adviesorganen die adviseren op verschillende beleidsterreinen van Basalt. Het betreft de Medische Staf, de Kernstaf, de Verpleegkundige Advies Raad, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Medische Staf bestaat uit alle medisch specialisten die werkzaam zijn bij Basalt. Samen hebben zij het Bestuur Medische Staf (BMS) afgevaardigd als gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. Het Bestuur Medische Staf bestaat uit de volgende revalidatieartsen:

  • dhr. F. (Ferrie) Harberts, voorzitter
  • mw. R.G.A. (Riemke) de Boer, penningmeester
  • mw. R. (Rinske) Grond, lid

Het Bestuur Medische Staf is per e-mail (stafbestuur@basaltrevalidatie.nl) bereikbaar. Let op! Mail van en over patiënten kunnen niet naar dit adres gestuurd worden. Patiënten kunnen contact opnemen met ons medisch secretariaat, de contactgegevens vindt u hier.

De Kernstaf fungeert als (informeel) platform voor het Stafbestuur ten behoeve van besluitvorming (input en terugkoppeling) en communicatie met betrekking tot lopende zaken. Het streven is in de Kernstaf zowel het Stafbestuur als alle locaties, inclusief de vakgroepen in de ziekenhuizen vertegenwoordigd te laten zijn door revalidatieartsen van die locaties. 

De Cliëntenraad komt op voor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten op alle locaties van Basalt. Het kan daarbij gaan om het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de informatie aan en betrokkenheid van patiënten, maar ook om de huisvesting en de voeding. De Cliëntenraad let op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze op te lossen door overleg met en advies aan de Raad van Bestuur en overige betrokkenen. Op deze manier waarborgt de Cliëntenraad de medezeggenschap van patiënten over het beleid van Basalt.

Basalt hecht veel waarde aan het advies van de Cliëntenraad, omdat de ervaringsdeskundigheid, de inzet en de betrokkenheid van deze raad een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening .

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen die tot de doelgroep van Basalt behoren. Daarnaast zijn er leden op persoonlijke titel die affiniteit hebben met revalidatie en in het bijzonder met Basalt. Bekijk hier welke leden op dit moment zitting hebben in de Cliëntenraad.


Contactgegevens Cliëntenraad
Patiënten en ouders of vertegenwoordigers kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders kunnen.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten, maar is niet bedoeld voor het behandelen van individuele klachten. Die kunt u indienen via https://basaltrevalidatie.nl/klacht/  

Meer informatie over het werk van de Cliëntenraad vindt u in het infoblad en in het jaarverslag van de Cliëntenraad.


Centraal adres: 
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
clientenraad@basaltrevalidatie.nl

De Ondernemingsraad voert namens het personeel overleg met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.