Adviesorganen

Basalt heeft verschillende adviesorganen die de Raad van Bestuur adviseren: Bestuur Medische StafKernstafVerpleegkundige Advies RaadCliëntenraadKinderadviesraad en de Ondernemingsraad.

 • Het Bestuur Medische Staf (BMS) bestaat uit 3 leden die spreken namens alle artsen die werkzaam zijn bij Basalt. De BMS is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en bestaat uit de volgende revalidatieartsen:

  • dhr. F. (Ferrie) Harberts, voorzitter
  • mw. R.G.A. (Riemke) de Boer, penningmeester
  • dhr. H.J. (Henk) van Wageningen, lid

  Het Bestuur Medische Staf is per e-mail (stafbestuur@basaltrevalidatie.nl) bereikbaar. Let op! Mail van en over patiënten kunnen niet naar dit adres gestuurd worden. Patiënten kunnen contact opnemen met het medisch secretariaat, de contactgegevens vindt u hier.

 • De Kernstaf is een informeel platform voor het Stafbestuur om input en terugkoppeling te krijgen en om lopende zaken te communiceren. In de kernstaf zit een vertegenwoordiging van revalidatieartsen vanuit alle locaties, inclusief de ziekenhuislocaties. 

 • De Cliëntenraad komt op voor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten op alle locaties van Basalt. Het kan daarbij gaan om het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de informatie aan en betrokkenheid van patiënten, maar ook om de huisvesting en de voeding. De Cliëntenraad let op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze op te lossen door overleg met en advies aan de Raad van Bestuur en overige betrokkenen. Op deze manier waarborgt de Cliëntenraad de medezeggenschap van patiënten over het beleid van Basalt.

  Basalt hecht veel waarde aan het advies van de Cliëntenraad, omdat de ervaringsdeskundigheid, de inzet en de betrokkenheid van deze raad een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening .

  Samenstelling Cliëntenraad
  De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen die tot de doelgroep van Basalt behoren. Daarnaast zijn er leden op persoonlijke titel die affiniteit hebben met revalidatie en in het bijzonder met Basalt. Bekijk hier welke leden op dit moment zitting hebben in de Cliëntenraad.

  Contactgegevens Cliëntenraad
  Patiënten en ouders of vertegenwoordigers kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders kunnen.

  De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten, maar is niet bedoeld voor het behandelen van individuele klachten. Die kunt u indienen via https://basaltrevalidatie.nl/klacht/  

  Meer informatie over het werk van de Cliëntenraad vindt u in het infoblad en in het jaarverslag en de nieuwsbrief van de Cliëntenraad. Zie ook het interview met één van onze CR leden in het tijdschrift van patiëntenvereniging Korter maar Krachtiger. 

  Centraal adres: 
  Vrederustlaan 180
  2543 SW Den Haag
  clientenraad@basaltrevalidatie.nl

 • De Ondernemingsraad voert namens het personeel overleg met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.