Rollz Smart Motion Rollator

Rollz Smart Motion rollator

  • Doel: Bijdragen aan de ontwikkeling van de Rollz Smart Motion voor diverse doelgroepen.
    De Rollz Smart Motion is een rollator die in staat is om een loopanalyse uit te voeren en om de gebruiker feedback te geven over zijn of haar looppatroon. De Rollz Smart Motion bestaat uit een systeem dat de houding, looppas en activiteit van een Rollz Motion gebruiker detecteert en feedback geeft hoe deze te verbeteren. Hierbij worden verschillende programma’s ontwikkeld om de gebruiker te trainen/activeren, sneller en beter te laten revalideren en preventie te bieden tegen (verder) verlies van mobiliteit als gevolg van valongelukken.
  • Onderzoek naar welke gegevens dienen er te worden teruggekoppeld vanuit de Rollz Smart motion naar therapeut en CVA-patiëntvoor een zo optimaal mogelijke revalidatie van het gangpatroon van de CVA-patiënt?

  • Ontwikkeling datavisualisatie van app door student met medewerking van innovatiepartners en innovatiemedewerkers Basalt

  • Subsidie: Fieldlab Rehabilitation & Mobility