NICE4ALL

New Interventions in a Clinical Environment for Active Living and Lifestyle (NICE4ALL)

Looptijd: 2019-2021
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor innovatie
Een gezonde leefstijl (voldoende bewegen en gezonde voeding) is essentieel voor het herstel van CVA-patiënten. De opname in een revalidatiecentrum is een kansrijk moment om een duurzame gedragsverandering te initiëren. De huidige revalidatieomgeving biedt echter onvoldoende mogelijkheden om voldoende beweging en gezonde voeding te stimuleren. Bovendien is het onbekend hoe gedragsverandering, die gestart is in de klinische setting, in de thuissituatie gecontinueerd kan worden.

Doel innovatie
NICE4ALL richt zich op het (her)ontwikkelen, implementeren en evalueren van technologische interventies in het revalidatiecentrum, die gedragsverandering ten aanzien van bewegen binnen de klinische setting bevorderen en die leiden tot duurzame gedragsverandering in de thuissituatie van CVA-patiënten.

Gebruikte werkwijze in het project
De huidige klinische kamers en het revalidatiecentrum nodigen niet uit om zelf actief te zijn. Het bed staat centraal en de mogelijkheden om op een uitdagende manier te bewegen zijn beperkt. De hedendaagse technologie biedt mogelijkheden om revalidanten te stimuleren om actief te zijn. Een aantal van deze innovaties willen wij implementeren. Een deel van het revalidatiecentrum zal ingericht worden als ‘Living Lab’, een ‘real-life’ experimentele omgeving waarin innovaties in de zorg gebruikt en getest kunnen worden. Het Living Lab zal uitgerust gaan worden met technologie en innovaties om revalidanten te stimuleren om meer te bewegen. Het Atrium is hiervoor een uitstekende locatie omdat de open ruimte zowel mogelijkheden biedt voor innovatieve training / stimulering als monitoring van beweeggedrag. Daarmee wordt ook direct gemeten of toegepaste technologie leidt tot verbeterd beweeggedrag. 
 
In het Atrium (-1) op locatie Den Haag wordt gewerkt volgens het Community of Practice principe. Hierin werken  behandelaars, revalidanten, ontwikkelaars, ontwerpers, technici, IT-ers, innovatie medewerkers en onderzoekers samen om de best mogelijke oplossingen om bewegen te faciliteren te realiseren. Door kennis, expertise en mogelijkheden te combineren kunnen er in kort-cyclische projecten snel stappen gemaakt worden. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het revalidatiecentrum gebruik te laten maken van de ontwikkelkracht van het bedrijfsleven, die tegelijkertijd toegang krijgen tot de eindgebruiker (expertise van revalidant en zorgprofessional), om gezamenlijk aan ontwikkel-implementatievraagstukken te werken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande werkwijzen zoals die succesvol in de bestaande LivingLabs (SmartLab en Huis van de Toekomst) toegepast worden.
 
Het Atrium heeft ook als voordeel dat alle werknemers van Basalt onze revalidanten en ook de revalidanten elkáár actief met hun herstel bezig zien, dat motiveert iedereen om ons gezamenlijk doel en onze kernwaarden voor ogen te houden.
 

Is er misschien een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
In verschillende ziekenhuizen worden innovaties in de zorg of het gebouw ingezet om patiënten te ondersteunen om meer actief te zijn. De aanpak in NICE4ALL is uniek in de werkwijze. Het oprichten van een LivingLab met een community of practice biedt mogelijkheden die elders niet voor handen zijn.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
NICE4ALL biedt patiënten en behandelaars de mogelijkheid om in therapie verworven vaardigheden zelfstandig en op een leuke manier toe te passen en daarbij spelenderwijs een gedragsverandering op het gebied van gezond bewegen te starten.
 
Doelgroep
Voor wie is de innovatie bedoeld?
CVA-patiënten en andere doelgroepen binnen de revalidatie en behandelaars.
Overige stakeholders in de community of practice.
 
Gebruikte technologie
In het Atrium is een LivingLab gecreëerd met verschillende technologische toepassingen. Er staat een fietslabyrint met een motomed en een hometrainer waarmee men door een virtuele wereld kan fietsen op 200 plekken in de wereld. Er ligt een active floor, waar verschillende mentale of fysieke spellen op gedaan kunnen worden om het uithoudingsvermogen of reactievermogen te trainen. Sportspellen zijn beschikbaar via de Wii. SmartClips zijn aangeschaft om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk lampjes uit te schakelen. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een squatbox, waarbij men in beweging moet komen om een beloning te krijgen. Tot slot is er een project gaande om het traplopen te stimuleren.

Om de veiligheid te waarborgen hebben alle toepassingen een bepaalde kleur, die correspondeert met een kleur op de beweegpas die door de behandelaren wordt uitgegeven. Patiënten krijgen een beweegpas mee, waarmee ze zelfstandig kunnen bewegen in het Atrium. Het belangrijkste is dat men vooral plezier heeft in het bewegen.

Data
Data over het beweeggedrag wordt verzameld om veranderingen terug te koppelen aan de patient en om de meerwaarde van innovaties aan te tonen. Verder wordt er data over het gebruik van de innovaties in het LivingLab verzameld. Voor wetenschappelijke doeleinden zullen specifieke data verzameld worden die in het onderzoeksprotocol vastgelegd worden.

Stakeholders
Behandelaars, revalidanten, revalidatieartsen, ontwikkelaars, ontwerpers, technici, IT-ers, innovatie medewerkers en onderzoekers.