Menu restaurant

Wat staat er op het menu?

 

Menu Basalt Leiden Dagschotel 20- 24 jan.
Menu Basalt Leiden Diner 20- 26 jan.

Menu Basalt Leiden Dagschotel 27- 31 jan.
Menu Basalt Leiden Diner 27 jan.- 2 febr.

Menu Basalt Den Haag 20-24 jan.
Menu Basalt Den Haag 27 - 31 jan.

Menu Basalt Den Haag 3- 7 febr.