Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van Basalt, dus ook die van u en uw kind. De wet schrijft voor dat iedere instelling in de gezondheidszorg een cliëntenraad aanstelt, die aan de directie gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen. Dit doet de CR door: 

  • het houden van vergaderingen met en zonder de directie
  • het raadplegen van cliënten, experts en anderen op het gebied van zorg en kwaliteit

De raad vergadert maandelijks en heeft eenmaal per twee maanden (en zo nodig vaker) mondeling overleg met de directie.
De Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen die de zorg- en dienstverlening van Basalt uit ervaring kent. Zij zijn er voor uw kind en u. U leest meer over onze Cliëntenraad door hier te klikken.

Contact

De CR is bereikbaar via e-mail: cliëntenraad@basaltrevalidatie.nl.