COVID-19 revalidatie

 • Patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis hebben gelegen, kampen na herstel van het virus veelal met lichamelijke en psychische klachten die leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. De intensiteit van deze klachten is afhankelijk van de impact die het virus op het lichaam heeft gehad, de duur en de aard van de ziekenhuisopname (regulier of IC) en de aanwezigheid van al bestaande (chronische) aandoeningen. Voor patiënten die na COVID-19 ernstige klachten en beperkingen ondervinden biedt Basalt COVID-19 revalidatie, zodat zij zo snel mogelijk weer kunnen participeren in de samenleving.

  Klachten die patiënten na COVID-19 kunnen ervaren zijn longklachten, spierzwakte, verminderd uithoudingsvermogen, gewrichtspijn en/of -stijfheid, vermoeidheid, problemen met gewone dagelijkse handelingen, ondervoeding, problemen met geheugen, denkvermogen, concentratie en prikkels,
  angst en depressie en post traumatisch stress syndroom (PTSS).

 • Werken aan uw doelen
  U stelt samen met de medisch specialist (revalidatiearts, longarts) en de andere behandelaars uw doelen vast. Tijdens uw revalidatieperiode heeft u regelmatig overleg over wat u bereikt heeft en wat u nog moet doen om uw einddoel te bereiken. Mogelijke revalidatiedoelen zijn onder andere het vergroten van uw mobiliteit, het verbeteren van uw algehele kracht en conditie, ademhalingskracht, longvolume, energieverdeling, verwerking en acceptatie.

  Een heel team om u heen 
  Bij Basalt bent u onder behandeling van een heel team van therapeuten die, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samenwerken. Afhankelijk van uw situatie zijn dat:

  • revalidatiearts of longarts
  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • bewegingsagoog
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog
  • diëtist
 • Bij Basalt bieden we een klinisch en een poliklinisch COVID-19 revalidatieprogramma. 

  Klinische revalidatie
  De basis van het klinische behandelprogramma bestaat uit fysiotherapie en ergotherapie, omdat fysieke beperkingen in zijn algemeenheid op de voorgrond staan. Bovendien is het behandelprogramma specifiek gericht op de longproblemen die kenmerkend zijn voor COVID-19. Ook is er extra aandacht voor de gevolgen van een eventuele IC-opname, zoals voedingsproblematiek (diëtetiek), slikklachten (logopedie) en cognitieve en psychosociale problematiek. Wilt u meer weten over het behandelprogramma? Lees dan ons klinisch behandelprogramma of een korte samenvatting van klinische COVID-19 revalidatie bij Basalt

  Poliklinische revalidatie
  Uitgangspunt van en uniek aan het poliklinische COVID-19 revalidatieprogramma is een blended care behandelprogramma, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online begeleiding en online behandelmodules. Het behandelprogramma volgt u als groepsbehandeling, samen met andere patiënten die revalideren van COVID-19. Hierdoor is er veel ruimte voor lotgenotencontact, het delen van ervaringen en leren van elkaar. 

  Het basisprogramma bestaat uit:

  Naast bovenstaande basismodules bestaat het poliklinische COVID-19 revalidatieprogramma uit aanvullende modules en individuele begeleiding door bijvoorbeeld een diëtiste, logopedist of psycholoog. Uw arts bespreekt samen met u of deze modules en begeleiding in uw programma opgenomen worden. 

  Wilt u meer weten over het behandelprogramma? Lees dan ons poliklinische behandelprogramma of een korte samenvatting over poliklinische COVID-19 revalidatie bij Basalt

 • Klinische COVID-19 revalidatie
  Het basisbehandelprogramma kent een duur van 4 tot 8 weken. De lengte van uw verblijf wordt bepaald aan de hand van de revalidatiedoelen die noodzakelijk zijn voor uw terugkeer naar huis. Bij de intake worden de voorwaarden voor terugkeer naar huis al met u besproken, zodat u hier vanaf het begin van de revalidatie gericht naartoe kunt werken.

  Poliklinische COVID-19 revalidatie
  Het basis behandelprogramma kent een duur van 12 weken. De exacte duur hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

 • Poliklinische revalidatie
  Meestal verwijst uw huisarts of medisch specialist u door naar de revalidatiearts in het ziekenhuis. Die beoordeelt of revalidatie bij Basalt zinvol is voor u. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek met onze revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd. 

  Klinische revalidatie 
  Een revalidatiearts kan u aanmelden voor revalidatie waarbij u tijdelijk in een van onze klinieken wordt opgenomen. Als uw medisch specialist vermoedt dat opname u zou helpen, kan hij een revalidatiearts in het ziekenhuis om advies vragen. Op verzoek van uw behandelend specialist komt onze revalidatiearts dan bij u op bezoek in het ziekenhuis. Hij beoordeelt of u inderdaad in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij Basalt.

  Verwijshulp Post COVID-19 patiënten
  Gesprekslijst voor patiënten na corona

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.

 • Klinische COVID-19 revalidatie
  Het klinische behandelprogramma wordt geboden op de locaties Den Haag en Leiden. Naast de reguliere post COVID-19 revalidatie, is in de kliniek in Den Haag ook een speciale geïsoleerde afdeling ingericht voor patiënten die nog positief testen op het coronavirus. Hierdoor kunnen deze patiënten na ziekenhuis- of IC-opname direct starten met hun herstel.

  Poliklinische COVID-19 revalidatie
  Het poliklinische behandelprogramma wordt geboden op de locaties Delft, Den Haag en Leiden. Voor patiënten met pre-existente chronische longaandoeningen vindt poliklinische revalidatie plaats in Leiden.