Suggestie of klacht?

Wij doen ons uiterste best om u of uw kind tijdens de revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kunt u vinden dat bepaalde zaken anders of beter kunnen. Dit kan gaan over de behandeling, de informatieverstrekking, de wijze waarop een medewerker met u of uw kind omgaat, de voorzieningen of organisatorische zaken. Als u ons een suggestie voor verbetering geeft, kunnen wij de kwaliteit van de revalidatie en de bedrijfsvoering verbeteren. Bedankt!

Klacht

Als u een suggestie doen niet voldoende vindt, kunt u een klacht indienen, via dit klachtenformulier. Het formulier kunt u mailen naar klachten@basaltrevalidatie.nl
Klachtenprocedure

Suggestieformulier

U kunt uw suggestie of verbetering doorgeven via onderstaand formulier.Wij laten u graag weten wat er met uw suggestie gedaan is. Heeft u daar behoefte aan?