Kwaliteit en resultaten van zorg

De medewerkers van Basalt willen de medisch specialistische zorg voor onze patiënten continue verbeteren. We werken volgens evidence based richtlijnen, meten de resultaten van de zorg en stellen op basis daarvan en op basis van de ervaringen van patiënten de behandelprogramma’s weer bij. Zo werken we aan de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten.

Het verhogen van de kwaliteit is een voortdurend proces dat continu aandacht behoeft. Basalt is HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), dit houdt in dat wij onze zorg altijd onafhankelijk laten toetsen op mogelijke verbetering. Lees (hieronder) verder over Evidence Based Practise en de resultaten van onze zorg.

De specialistische behandelteams van Basalt, bestaande uit artsen, therapeuten en verpleegkundigen, behandelen patiënten volgens de principes van Evidence Based Practice. EBP hanteren we als middel om de beste behandeling aan onze patiënten te geven. Het EBP principe komt erop neer dat de keuze voor de inhoud en vorm van het behandelprogramma is gebaseerd op drie pijlers:

  • De hulpvraag en wensen van de patiënt
  • Actuele publicaties in (inter)nationale literatuur, ‘bewijs’
  • Onze expertise

Wat betekent EBP revalideren?

Praktisch betekent het het volgende. Bij de start van de behandeling geeft elke patiënt specifieke hulpvragen aan. Op basis van de hulpvragen en de medische prognose stelt de revalidatiearts in samenspraak met het behandelteam en de patiënt de concrete revalidatiedoelen vast. Binnen het behandelplan spreken we vervolgens ook duidelijke termijnen af waarbinnen de doelen bereikt zullen worden. Onze artsen en behandelaren vullen hun ervaring voortdurend aan met actuele informatie uit wetenschappelijke literatuur, vakbladen, landelijke en internationale richtlijnen, scholing en congressen. Zij zorgen dat actuele kennis uit al deze bronnen binnen de behandelteams wordt gedeeld. Het best beschikbare bewijs vormt de basis van onze revalidatiebehandelingen. Dat hebben we per patiëntgroep vastgelegd in behandelprogramma’s.

Wat betekent dat voor de patiënt?

Elke behandeling is uniek en maatwerk, want de drie onderdelen van revalideren volgens EBP maken het geheel voor iedere patiënt anders. Al onze behandelingen zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. In de jarenlange geschiedenis van de medisch specialistische revalidatie zijn behandelprogramma’s aanvankelijk ontstaan uit kennis en ervaring. De wetenschap ontwikkelt zich, dus ook behandelingen evolueren. Dat betekent dat je voortdurend alert moet zijn op veranderde inzichten. Bij Basalt is afgesproken dat we volgens een cyclus werken. Daarmee kunnen we waarmaken dat we voldoen aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten.
De EBP cyclus bestaat uit vier stappen:

  • EBP behandelprogramma’s opstellen
  • behandelen en meten
  • behandelresultaten evalueren
  • behandelprogramma aanpassen

Excellente zorg

Het betekent dus de beste behandeling voor de patiënt, dat staat voor ons voorop. Daarnaast dragen we met deze manier van werken en met het onderzoek dat we binnen ons centrum uitvoeren, bij aan innovatie van kennis in ons vakgebied, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg voor de hele revalidatiesector. Goed onderbouwde, veilige en patiëntgerichte zorg voor een redelijke prijs: Dat is onze definitie van excellente zorg.

Revalidatie bij Basalt is gericht op het leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Patiënten krijgen handvatten die hen helpen bij het verdere herstelproces. Tijdens de behandeling werken patiënten samen met een team van verschillende soorten behandelaren aan de problemen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Om de resultaten van deze behandeling te onderzoeken maken we gebruik van (landelijke) revalidatievragenlijsten. De resultaten hiervan verwerken wij per diagnosegroep in een resultatenkaart. Klik op de miniatuur voor een uitvergroting.

Op sommige resultaatkaarten staat 'Rijnlands Revalidatie Centrum' of 'Sophia Revalidatie'. Deze kaarten bevatten resultaten van voor de fusie tot Basalt op 1 januari 2019.

eHealth applicaties

Hartpatiënten

Resultaten behandeldoelen na hartrevalidatie DelftResultaten kwaliteit van leven na hartrevalidatie DelftResultaten kwaliteit van leven na hartrevalidatie Leiden

 

Oncologische patiënten

Resultaten oncologische revalidatie DelftResultaten oncologische revalidatie LeidenResultaten oncologische revalidatie Den Haag

 

Chronische pijnpatiënten

Resultaten pijnrevalidatie Leiden

 

Longpatiënten

Resultaten longrevalidatie Leiden

 

Kinderen

Resultaten kinderrevalidatie DelftResultaten kinderrevalidatie Leiden

 

Neurologische patiënten

Ervaring mantelzorgers van patiënten met beroerte eerste jaar na start revalidatieCognitieve problemen bij reanimatiepatiënten Leiden

 

Jongeren

Participatie jongeren met Erbse Parese